Jak sprawdzić czy nastąpiło zatarcie skazania?

10 lutego 2022

Maciej Mierecki

2:44

  • Bez kategorii
  • Prawo karne

Maciej Mierecki Autor

Maciej Mierecki

W jednym z ostatnich wpisów na blogu pisałem szczegółowo o tym czym jest instytucja zatarcia skazania. Kontynuując tą tematykę warto pochylić się nad kwestiami praktycznymi. Taką kwestią jest bez wątpienia sposób weryfikacji czy nastąpiło zatarcie skazania.

Krajowy Rejestr Karny

Z chwilą prawomocnego skazania informacja o tym zdarzeniu jest przekazywana do Krajowego Rejestru Karnego. To właśnie ta jednostka Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiada za gromadzenie danych o osobach skazanych oraz udzielaniu informacji na ich temat. Osoba, która chce zatem zweryfikować, czy doszło do zatarcia skazania winna złożyć odpowiedni wniosek do Krajowego Rejestru Karnego.

Jak złożyć wniosek o udzielenie informacji?

W celu weryfikacji, czy doszło do zatarcia skazania należy złożyć wniosek o udzielenie informacji o osobie. Wniosek ten można złożyć na dwa sposoby – elektronicznie lub osobiście. Oba sposoby mają swoje zalety i wady, o czym będzie dalej.

Złożenie wniosku osobiście

W przypadku składania wniosku osobiście nie obejdzie się bez osobistej wizyty w najbliższym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. Punkty te są zlokalizowane w sądach rejonowych i okręgowych zlokalizowanych w większości polskich miast. Jeżeli chodzi o druk wniosku, to można pobrać go z Internetu lub też otrzymać w punkcie informacyjnym KRK.

Złożenie wniosku elektronicznie

Od kilku lat wniosek można też złożyć elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej platformy Krajowego Rejestru Karnego, która znajduje się pod adresem ekrk.ms.gov.pl. W tym celu należy założyć konto na portalu oraz posiadać profil zaufany, przy pomocy którego podpisuje się wniosek.

Opłata od wniosku

Wniosek o udostępnienie danych o osobie podlega opłacie w wysokości 30 zł. W przypadku składania wniosku osobiście opłaty można dokonać w kasie sądu lub też wykonać wcześniej przelew i załączyć do wniosku bankowe potwierdzenie jego wykonania. Korzystając z elektronicznego trybu opłatę wnosi się z kolei przy pomocy elektronicznego systemu płatności.

Czy wniosek muszę złożyć osobiście?

Wniosek może zostać złożony nie tylko przez osobę, której dotyczy, ale również przez jej pełnomocnika. W tym celu koniecznym jest udzielenie pełnomocnictwa oraz dokonanie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Co istotne, pełnomocnik może złożyć wniosek wyłącznie osobiście, albowiem elektroniczna platforma nie posiada obecnie funkcjonalności składania wniosku w imieniu osoby trzeciej.

Czas oczekiwania

Jeżeli wniosek został złożony osobiście odpowiedź otrzymamy od ręki. Pracownik punktu informacyjnego dokona weryfikacji danych w systemie i wyda stosowne zaświadczenie. W przypadku elektronicznego składania wniosku na odpowiedź należy czekać dłużej. Standardowy czas oczekiwania nie przekracza 7-dni.

Zatarcie skazania – zaświadczenie

Złożenie wniosku pozwala na uzyskanie odpowiedzi na to, czy wnioskodawca widnieje w rejestrze karnym. Jeżeli doszło do zatarcia skazania pracownik rejestru wydaje zaświadczenie o niekaralności, z którego wynika, że wnioskodawca nie figuruje w rejestrze jako osoba skazana. Jeżeli jednak nie doszło jeszcze do zatarcia skazania zaświadczenie będzie obejmowało wyciąg z informacji zawartych w kartotece karnej.

Wnioski

Weryfikacja w rejestrze karnym jest stosunkowo prosta a wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem Internetu. Warto też pamiętać, że osoby których danych nie usunięto z rejestru karnego mogą się ubiegać o wcześniejsze zatarcie skazania. Wszystkich zainteresowanych przesłankami pozwalającymi na wcześniejsze zatarcie skazania zachęcam do zapoznania się z moim wcześniejszym wpisem zatytułowanym „Zatarcie skazania”.

Jestem w stanie udzielić Państwu niezbędnego wsparcia w przypadku potrzeby wystąpienia z wnioskiem o udzielenie informacji z rejestru karnego lub z wnioskiem o zatarcie skazania. Osoby zainteresowane zachęcam do kontaktu poprzez poniżej zamieszczony formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Zoom oraz osobiście. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “Kontakt” oraz w stopce strony internetowej.

Usługi

Polecane artykuły

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Najnowsze artykuły

Jak sprawdzić czy nastąpiło zatarcie skazania?

W jednym z ostatnich wpisów na blogu pisałem szczegółowo o tym czym jest instytucja zatarcia skazania. Kontynuując tą tematykę warto pochylić się nad kwestiami praktycznymi. Taką kwestią jest bez wątpienia […]

Czytaj więcej

Odwołanie od decyzji ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie cieszy się najlepszą opinią wśród Polaków. W powszechnym odczuciu zakład często niesłusznie odmawia przyznania świadczeń. Duże zastrzeżenia budzą w szczególności orzeczenia lekarzy orzeczników. Dlatego też warto […]

Czytaj więcej

Najem okazjonalny – jak zawrzeć umowę?

Najem okazjonalny jest ciekawą alternatywą dla zwykłego najmu. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wymaga jednak dochowania licznych formalności. Inaczej niż w przypadku zwykłego najmu ich niedochowanie może skutkować dość przykrymi konsekwencjami […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej