Likwidacja spółek

Likwidacja spółki

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem niepowodzenia przyjętego modelu biznesowego. W przypadku spółek prawa handlowego koniecznym może się okazać likwidacja spółki. Jest to oczywiście proces sformalizowany i wymaga przeprowadzenia szeregu czynności prawnych zgodnie z określonym harmonogramem.

Przyczyny likwidacji

Przepisy prawa wyróżniają cztery podstawowe przyczyny rozwiązania spółek osobowych i kapitałowych. Są to:

 • przyczyny przewidziane w umowie lub statucie spółki,
 • uchwała wspólników lub akcjonariuszy spółki,
 • rozwiązanie spółki przez sąd w drodze powództwa o rozwiązanie,
 • zakończenie postępowania upadłościowego spółki.

Najczęstszą przyczyną jest zdecydowanie uchwała wspólników lub akcjonariuszy. Jest ona podejmowana przeważnie z uwagi na niepowodzenie przyjętego modelu biznesowego lub spory toczące się pomiędzy wspólnikami.

Etapy likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidacja spółki to proces wieloetapowy. W przypadku likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na skutek uchwały wspólników proces ten przedstawia się następująco:

 • podjęcie uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki,
 • wyznaczenie likwidatora i zgłoszenie otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego,
 • przedstawienie bilansu likwidacyjnego do zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników,
 • ogłoszenie w MSiG i wezwanie wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności,
 • przygotowanie uchwał wspólników w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego i udzielenia likwidatorom absolutorium.

Likwidacja spółki – koszty

Oczywiście likwidacja spółki wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów notarialnych oraz sądowych. Do tych kosztów zaliczają się:

 • opłaty notarialne – ok. 1.000 złotych (w przypadku likwidacji za pośrednictwem systemu S24 brak jest opłaty notarialnej),
 • opłaty sądowe (w tym opłata za ogłoszenia w MSiG ogłoszeń o otwarciu likwidacji spółki i jej wykreśleniu) – ok. 750 złotych,
 • opłata za ogłoszenie w MSiG wezwania wierzycieli – ok. 300 złotych.

Likwidacja spółki – czas trwania

Przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają, aby przed podziałem majątku spółki upłynął okres 6 miesięcy licząc od daty publikacji w MSiG ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki. Dlatego też, w większości przypadków, likwidacja spółki z o.o. trwa około 8-9 miesięcy.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Mierecki oferuje kompleksową obsługę prawną w procesie likwidacji spółek zarówno przy wykorzystaniu Portalu Rejestrów Sądowych, jak i portalu S24.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Jak sprawdzić czy nastąpiło zatarcie skazania?

W jednym z ostatnich wpisów na blogu pisałem szczegółowo o tym czym jest instytucja zatarcia skazania. Kontynuując tą tematykę warto pochylić się nad kwestiami praktycznymi. Taką kwestią jest bez wątpienia […]

Czytaj więcej
Odwołanie od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie cieszy się najlepszą opinią wśród Polaków. W powszechnym odczuciu zakład często niesłusznie odmawia przyznania świadczeń. Duże zastrzeżenia budzą w szczególności orzeczenia lekarzy orzeczników. Dlatego też warto […]

Czytaj więcej

Najem okazjonalny – jak zawrzeć umowę?

Najem okazjonalny jest ciekawą alternatywą dla zwykłego najmu. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wymaga jednak dochowania licznych formalności. Inaczej niż w przypadku zwykłego najmu ich niedochowanie może skutkować dość przykrymi konsekwencjami […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej