Dyscyplinarne zwolnienie pracownika – odwołanie

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika to nic innego jak tzw. zwolnienie dyscyplinarne. Jest to szczególny tryb rozwiązania umowy o pracę, w którym stosunek pracy ustaje w momencie otrzymania przez pracownika oświadczenia złożonego przez pracodawcę. Inaczej mówiąc w trybie tym pracownik zostaje zwolniony z pracy ze skutkiem natychmiastowym.

Przesłanki zwolnienia dyscyplinarnego

Zwolnienie dyscyplinarne jest trybem rozwiązania stosunku pracy, który może być stosowany wyjątkowo. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy tryb ten może zostać zastosowany wyłącznie w trzech przypadkach. Są nimi:

 • ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
 • popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
 • zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Należy podkreślić, że rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 kodeksu pracy jest również uzależnione od stwierdzenia winy pracownika. W praktyce najczęstszymi przyczynami zwolnienia dyscyplinarnego są stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości oraz kradzież mienia firmowego.

Wymogi formalne

Pracodawca stosując tzw. zwolnienie dyscyplinarne musi dochować określonych przepisami prawa formalności. Po pierwsze pracodawca nie może zwolnić pracownika dyscyplinarnie po upływie 1 miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Po drugie, pracodawca, przed zwolnieniem pracownika, jest zobligowany zasięgnąć opinii związku zawodowego reprezentującego pracownika, jeżeli takowy związek działa w zakładzie.

Kiedy wnosić odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego?

Odwołanie warto wnosić w każdym przypadku, gdy pracownik nie zgadza się z zasadnością zwolnienia. Trzeba bowiem pamiętać, że zwolnienie w trybie art. 52 kodeksu pracy, może być stosowane jedynie wyjątkowo. Dość często zdarza się, że pracodawcy zbyt pochopnie podejmują decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym. Tak może być na przykład, gdy pracownikowi zarzucono przestępstwo, a w toku postępowania przygotowawczego zarzuty nie zostały potwierdzone. Tak też może być, gdy pracownik spożywał alkohol w zakładzie pracy za wyraźną zgodą i aprobatą pracodawcy (np. podczas spotkania firmowego, na którym serwowano alkohol).

Konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 kodeksu pracy rodzi poważne konsekwencje dla pracownika. Informacja o trybie rozwiązania umowy o pracę jest bowiem ujawniana w świadectwie pracy. Może to znacząco utrudnić albo nawet uniemożliwić pracownikowi znalezienie nowej pracy.

Jak wnieść odwołanie od dyscyplinarki?

Odwołanie do sądu pracy należy wnieść w terminie 21 dni od dnia od dnia doręczenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Co istotne, pracodawca jest zobligowany pouczyć pracownika o prawie do odwołania oraz terminie do jego wniesienia.

Pracownik w odwołaniu może zarzucić pracodawcy, że oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę, które otrzymał narusza przepisy o wypowiadaniu umów lub jest nieuzasadnione. W piśmie procesowym pracownik powinien również określić swoje żądania. Co istotne z punktu widzenia pracownika, odwołanie do sądu pracy nie podlega opłacie sądowej, o ile wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 50.000 zł.

Roszczenia pracownika

Pracownikowi, który został niesłusznie zwolniony dyscyplinarnie z naruszeniem prawa, przysługują następujące roszczenia:

 • roszczenie o przywrócenie do pracy, oraz
 • roszczenie o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.

Roszczenia te są alternatywne, co oznacza że pracownik musi podjąć decyzję którego roszczenia chce dochodzić. W określonych przypadkach sąd może uznać, że roszczenie o przywrócenie do pracy jest niemożliwe. W takich przypadkach istnieje możliwość orzeczenia odszkodowania, o ile jest ono zasadne.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga klientom w kwestiach związanych ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • reprezentację w negocjacjach z pracodawcą na etapie przedsądowym,
 • sporządzenie odwołania do sądu pracy,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym o odszkodowanie albo przywrócenie do pracy.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Jak sprawdzić czy nastąpiło zatarcie skazania?

W jednym z ostatnich wpisów na blogu pisałem szczegółowo o tym czym jest instytucja zatarcia skazania. Kontynuując tą tematykę warto pochylić się nad kwestiami praktycznymi. Taką kwestią jest bez wątpienia […]

Czytaj więcej

Odwołanie od decyzji ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie cieszy się najlepszą opinią wśród Polaków. W powszechnym odczuciu zakład często niesłusznie odmawia przyznania świadczeń. Duże zastrzeżenia budzą w szczególności orzeczenia lekarzy orzeczników. Dlatego też warto […]

Czytaj więcej

Najem okazjonalny – jak zawrzeć umowę?

Najem okazjonalny jest ciekawą alternatywą dla zwykłego najmu. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wymaga jednak dochowania licznych formalności. Inaczej niż w przypadku zwykłego najmu ich niedochowanie może skutkować dość przykrymi konsekwencjami […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej