Kara nagany - sprzeciw

Kodeks pracy zawiera zamknięty katalog kar porządkowych za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych. Są nimi:

 • upomnienie,
 • nagana,
 • kara pieniężna.

Nagana jest karą cięższą gatunkowo od upomnienia. Z kolei kara pieniężna jako kara najbardziej dotkliwa może być wymierzana tylko w ściśle określonych przypadkach określonych w art. 108 § 2 kodeksu pracy.

Kiedy można nałożyć na pracownika naganę?

Pracownik może zostać ukarany upomnieniem lub naganą tylko i wyłącznie za:

 • nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy,
 • naruszenie przepisów BHP i ppoż,
 • naruszanie sposobu potwierdzania obecności w pracy,
 • nieprzestrzegania zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Tryb nałożenia kary

Przed nałożeniem kary nagany pracownik musi zostać wysłuchany przez pracodawcę. Co istotne, kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Pracodawca nie może zatem zbytnio zwlekać z nałożeniem kary porządkowej.

Nagana – jak się odwołać?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik ma prawo złożyć sprzeciw od wymierzonej mu kary nagany. Termin na wniesienie sprzeciwu wynosi 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu. Sprzeciw powinien być wniesiony na piśmie, w którym zostaną wskazane zarzuty wskazujące na brak zasadności nałożenia kary. Warto pamiętać, że o nałożeniu kary powinny decydować okoliczności takie jak:

 • rodzaj naruszonych obowiązków,
 • stopień winy,
 • dotychczasowy stosunek do pracy.

Pracodawca ma obwiązek ustosunkować się do złożonego sprzeciwu w terminie 14 dni od jego otrzymania. Jeżeli nie zostanie on uwzględniony pracownikowi przysługuje uprawnienie do złożenia do sądu pracy wniosku o uchylenie nałożonej kary.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga klientom w kwestiach związanych z wniesieniem sprzeciwu od kary nagany. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • sporządzenie sprzeciwu od kary nagany,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym o uchylenie kary nagany.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Jak sprawdzić czy nastąpiło zatarcie skazania?

W jednym z ostatnich wpisów na blogu pisałem szczegółowo o tym czym jest instytucja zatarcia skazania. Kontynuując tą tematykę warto pochylić się nad kwestiami praktycznymi. Taką kwestią jest bez wątpienia […]

Czytaj więcej

Odwołanie od decyzji ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie cieszy się najlepszą opinią wśród Polaków. W powszechnym odczuciu zakład często niesłusznie odmawia przyznania świadczeń. Duże zastrzeżenia budzą w szczególności orzeczenia lekarzy orzeczników. Dlatego też warto […]

Czytaj więcej

Najem okazjonalny – jak zawrzeć umowę?

Najem okazjonalny jest ciekawą alternatywą dla zwykłego najmu. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wymaga jednak dochowania licznych formalności. Inaczej niż w przypadku zwykłego najmu ich niedochowanie może skutkować dość przykrymi konsekwencjami […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej