Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Zakończenie zatrudnienia wiąże się z dopełnieniem szeregu formalności zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Po stronie pracodawcy jednym z obowiązków jest wydanie świadectwa pracy. Jest to dokument zawierający informacje związane z przebiegiem zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Informacje zawarte w treści świadectwa pracy służą przede wszystkim kolejnemu pracodawcy do ustalenia uprawnień pracowniczych oraz uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Gdy wydane świadectwo jest obarczone błędami pracownik może złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa pracy.

Świadectwo pracy – zakres informacji

Świadectwo pracy powinno zawierać informacje określone w art. 97 § 2 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem w świadectwie pracy należy zawrzeć informacje dotyczące:

 • okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
 • zajmowanych stanowisk,
 • trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
 • a także szczegółowe informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy.

Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Sprostowanie świadectwa pracy

W przypadku błędów w świadectwie pracy pracownikowi przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o jego sprostowanie. Zgodnie z treścią art. 97 §  21 Kodeksu pracy pracownik może wystąpić z takim wnioskiem w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy. Wniosek powinien mieć formę pisemną.  We wniosku powinno się sprecyzować, czy sprostowanie ma nastąpić poprzez uzupełnienie, poprawienie, czy też usunięcie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Powództwo o sprostowanie świadectwa pracy

W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownik ma prawo wystąpić do sądu pracy z powództwem o jego wydanie. Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa jest niemożliwe, pracownik może wystąpić do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

Powództwo można wytoczyć w każdym czasie przed upływem terminu przedawnienia, który dla roszczeń pracowniczych wynosi trzy lata od dnia, w którym dane roszczenie stało się wymagalne.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga klientom w kwestiach związanych ze sprostowaniem świadectwa pracy. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • prowadzenie negocjacji z pracodawcą dot. sprostowania świadectwa pracy,
 • sporządzanie wniosków o sprostowanie świadectwa pracy,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym o sprostowanie świadectwa pracy.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Jak sprawdzić czy nastąpiło zatarcie skazania?

W jednym z ostatnich wpisów na blogu pisałem szczegółowo o tym czym jest instytucja zatarcia skazania. Kontynuując tą tematykę warto pochylić się nad kwestiami praktycznymi. Taką kwestią jest bez wątpienia […]

Czytaj więcej
Odwołanie od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie cieszy się najlepszą opinią wśród Polaków. W powszechnym odczuciu zakład często niesłusznie odmawia przyznania świadczeń. Duże zastrzeżenia budzą w szczególności orzeczenia lekarzy orzeczników. Dlatego też warto […]

Czytaj więcej

Najem okazjonalny – jak zawrzeć umowę?

Najem okazjonalny jest ciekawą alternatywą dla zwykłego najmu. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wymaga jednak dochowania licznych formalności. Inaczej niż w przypadku zwykłego najmu ich niedochowanie może skutkować dość przykrymi konsekwencjami […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej