Cennik

W rozliczeniach z klientami stosuję dwa warianty, tj. rozliczenie ryczałtowe oraz godzinowe. Rozliczenie ryczałtowe jest stosowane najczęściej w sprawach, w których można z góry przewidzieć nakład pracy (na przykład przy reprezentacji klientów w sporach sądowych). Z kolei rozliczenie godzinowe stosuję najczęściej przy obsłudze przedsiębiorców, którzy nie decydują się na ryczałtowe rozliczenie oraz w sprawach szczególnie zawiłych, gdzie nie jest możliwe przewidzenie nakładu pracy.

Stawka godzinowa wynosi od 100 do 200 zł brutto i jest zależna od stopnia skomplikowania sprawy.
Nadto, w niektórych sprawach kwota wynagrodzenia może być uzależniona od skuteczności mojej pracy – w szczególności w sprawach o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Poniższy cennik stosowany przy rozliczeniu ryczałtowym ma charakter orientacyjny. Ostateczna wycena usługi zależy od stopnia skomplikowania sprawy i szacowanego czasu poświęconego na jej opracowanie. Przed przystąpieniem do realizacji usługi klient otrzymuje jej wycenę podlegającą jego akceptacji.

Rodzaj usługi Cena
Udzielenie porady prawnej – osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams / Skype 200 zł
Sporządzenie pisma do instytucji, firmy lub urzędu Od 200 zł
Sporządzenie umowy w obrocie cywilnym Od 200 zł
Sporządzenie umowy w obrocie gospodarczym Od 250 zł
Analiza umowy Od 200 zł
Skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty Od 150 zł
Windykacja na etapie przedsądowym, w tym negocjacje z dłużnikiem Od 200 zł
Sporządzenie opinii prawnej Od 300 zł
Sporządzenie pisma w sprawie administracyjnej Od 200 zł
Sporządzenie pisma procesowego Od 200 zł
Udział w rozprawie Od 200 zł
Prowadzenie spraw sądowych Ustalane indywidualnie z uwzględnieniem stawek określonych w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości, wartości przedmiotu sporu oraz przewidywanego nakładu pracy

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji