Cennik

W rozliczeniach z klientami stosuję dwa warianty, tj. rozliczenie ryczałtowe oraz godzinowe. Rozliczenie ryczałtowe jest stosowane najczęściej w sprawach, w których można z góry przewidzieć nakład pracy (na przykład przy reprezentacji klientów w sporach sądowych). Z kolei rozliczenie godzinowe stosuję najczęściej przy obsłudze przedsiębiorców, którzy nie decydują się na ryczałtowe rozliczenie oraz w sprawach szczególnie zawiłych, gdzie nie jest możliwe przewidzenie nakładu pracy.

Nadto, w niektórych sprawach kwota wynagrodzenia może być uzależniona od skuteczności mojej pracy – w szczególności w sprawach o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Poniższy cennik stosowany przy rozliczeniu ryczałtowym ma charakter orientacyjny. Ostateczna wycena usługi zależy od stopnia skomplikowania sprawy i szacowanego czasu poświęconego na jej opracowanie. Przed przystąpieniem do realizacji usługi klient otrzymuje jej wycenę podlegającą jego akceptacji.

Rodzaj usługi Cena
Udzielenie porady prawnej 200 zł
Sporządzenie odwołania Od 450 zł
Sporządzenie umowy w obrocie cywilnym Od 300 zł
Sporządzenie umowy w obrocie gospodarczym Od 350 zł
Analiza umowy Od 400 zł
Skierowanie wezwania do zapłaty Od 250 zł
Udział w negocjacjach Od 200 zł / h
Sporządzenie opinii prawnej Od 500 zł
Sporządzenie pisma w sprawie administracyjnej Od 400 zł
Sporządzenie pisma procesowego Od 300 zł
Udział w rozprawie Od 300 zł
Prowadzenie spraw sądowych Ustalane indywidualnie z uwzględnieniem stawek określonych w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości, wartości przedmiotu sporu oraz przewidywanego nakładu pracy

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji