Usługi

Oferuję szeroki wachlarz usług prawniczych dedykowanych zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych. Usługi prawne świadczę na terenie Krakowa i województwa małopolskiego, a za pośrednictwem nowych technologii na terenie całej Polski. Z uwagi na postępującą cyfryzację postępowań sądowych istnieje możliwość reprezentacji klientów również spoza województwa małopolskiego. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym opisem oferowanych usług.

Prawo spadkowe

W ramach prowadzonej praktyki kancelaria zajmuje się zarówno udzielaniem porad prawnych, jak również reprezentacją klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa spadkowego.

Czytaj więcej

Prawo cywilne

Prawo cywilne jest jedną z głównych specjalizacji kancelarii. Bieżący monitoring orzecznictwa i doktryny pozwala oferować klientom usługi na wysokim poziomie, w szczególności w zakresie…

Czytaj więcej

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze jest główną specjalizacją kancelarii. Wieloletnie doświadczenie zdobyte na salach rozpraw oraz w kontakcie z klientami biznesowymi pozwala na oferowanie klientom usług dopasowanych do ich realnych potrzeb.

Czytaj więcej

Prawo pracy

Prawo pracy jest wiodącą specjalizacją kancelarii. Doświadczenie w sprawach pracowniczych zdobywałem reprezentując zarówno pracowników jak i pracodawców…

Czytaj więcej

Prawo rodzinne

Kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie prawa rodzinnego polegające przede wszystkim na…

Czytaj więcej

Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje doradztwo oraz profesjonalną obsługę prawną również w zakresie prawa administracyjnego. Oferuję klientom pomoc prawną w postępowaniach przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym…

Czytaj więcej

Prawo karne

Kancelaria oferuje prowadzenie spraw karnych związanych zarówno z obroną interesów oskarżonego, jak i pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego…

Czytaj więcej

Prawo podatkowe

Kancelaria prawna oferuje również usługi doradztwa prawnego z zakresu podatków, w tym podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od […]

Czytaj więcej