O kancelarii

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w tym bieżącym doradztwem prawnym dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego.

Kancelaria prowadzi spory sądowe, świadczy doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa handlowego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa umów oraz bieżącej obsługi spółek, a także pomaga w polubownym rozwiązywaniu sporów.

Maciej Mierecki

Kancelaria Radcy Prawnego

Obsługa osób fizycznych

Kancelaria reprezentuje klientów przed sądami i urzędami a także świadczy usługi doradztwa prawnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego oraz prawa administracyjnego.

O mnie

O Posiadam dyplom magistra prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz tytuł LLM (ang. Master of Laws), który zdobyłem kończąc podyplomowe studia Master en droit privé prowadzone przez francuski Uniwersytet w Orleanie. W roku 2019 ukończyłem trzyletnią aplikację radcowską. Od 2020 r. jestem wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w kilku krakowskich kancelariach prawnych oraz w spółce doradztwa podatkowego. Zawodowo specjalizuję się w dochodzeniu wierzytelności, prowadzeniu postępowań sądowych oraz bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. Jestem autorem i współautorem publikacji w prasie, w tym w dzienniku „Rzeczpospolita”. Władam biegle językiem angielskim i francuskim. Cechuje mnie indywidualne podejście do klienta, zrozumienie potrzeb biznesu oraz dbałość o interes majątkowy klienta. W swojej pracy zawodowej łączę podejście pragmatyczne z pasją do wykonywanego zawodu.

Szczegółowe informacje o przebiegu mojej kariery zawodowej dostępne są na portalu LinkedIn.

Zewnętrzne publikacje

Świadczenie pomocy prawnej to nie tylko reprezentacja klientów przed sądami i organami administracji, ale również szerzenie wiedzy na temat prawa. Dlatego też uczestniczę w debacie publicznej publikując artykuły poruszające istotne zagadnienia prawne. Zachęcam Państwa do zapoznania się z moimi publikacjami prasowymi.

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji