Regulamin pracy zdalnej

15 lutego 2024

Maciej Mierecki

2:02

  • Bez kategorii
  • Prawo gospodarcze

Maciej Mierecki Autor

Maciej Mierecki

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na wdrożenie pracy zdalnej powinni pamiętać, że jest to proces. Wymaga on też uprzednich przygotowań. Warto go jednak przeprowadzić. Jak wynika bowiem z badań pracodawcy, u których nie ma możliwości pracy zdalnej są mniej konkurencyjni na rynku pracy.

Praca zdalna w kodeksie pracy

W początkowej fazie pandemii praca zdalna była uregulowana przepisami znajdującymi się w tzw. ustawie covidowej. Regulacje te miały jednak charakter tymczasowy, a co za tym idzie były niepełne. Dopiero w lipcu 2023 r. praca zdalna weszła na stałe do kodeksu pracy. Od tego momentu obowiązki i uprawnienia pracodawcy związane z pracą zdalną wynikają wprost z kodeksu pracy.

Czy regulamin pracy zdalnej to wszystko?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu zawieranym z zakładową organizacją związkową. W braku związków zawodowych pracodawca ustala zasady w regulaminie pracy zdalnej. Warto pamiętać, że w przypadku regulaminu jego treść powinna zostać ustalona po konsultacjach z przedstawicielami pracowników.

Pozostałe dokumenty

Oprócz regulaminu pracy zdalnej pracodawca jest zobligowany do przygotowania wielu innych dokumentów takich jak:

  • analiza porównawcza na potrzeby ustalenia kwoty ryczałtu,
  • porozumienie zmieniające umowę o pracę,
  • nowy wzór umowy o pracę,
  • zarządzenie zarządu,
  • politykę ochrony informacji poufnych.

Jak widać wdrożenie pracy zdalnej wymaga poczynienia znacznych przygotowań.

Praca zdalna – częściowa czy całkowita?

Zgodnie z kodeksem pracy pracę można wykonywać zdalnie całkowicie lub częściowo. W tym drugim przypadku praca jest wykonywana w tzw. systemie hybrydowym. Oznacza to, że pracownik wykonuje pracę częściowo zdalnie, a częściowo w zakładzie pracy. Warto pamiętać, że hybrydowa praca zdalna powinna być uregulowana w sposób klarowny w regulaminie pracy zdalnej.

Regulamin pracy zdalnej – ekwiwalent a ryczałt

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zwrotu pracownikowi kosztów pracy zdalnej. Koszty te obejmują m. in. koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych, jak również koszty korzystania ze sprzętu prywatnego.

Koszty mogą być zwracana w formie ekwiwalentu albo ryczałtu. W przypadku ekwiwalentu pracodawca ustala jego wysokość indywidualnie dla każdego pracownika. Dlatego też większość pracodawców decyduje się na ustalenie ryczałtu pokrywającego przewidywane koszty pracy zdalnej.

Kancelaria Kraków

Wdrożenie pracy zdalnej w firmie to proces wymagający przygotowania i fachowego wsparcia. Warto zatem powierzyć ten proces radcy prawnemu z doświadczeniem w tej dziedzinie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług kancelarii zachęcam do kontaktu poprzez poniżej zamieszczony formularz elektroniczny. Istnieje również możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams oraz osobiście. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “Kontakt” oraz w stopce strony internetowej.

Usługi

Polecane artykuły

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Najnowsze artykuły

Creation d'une societe en Pologne

Création d’une entreprise en Pologne

La création d’une société en Pologne par des étrangers est légalement autorisée et assez fréquente. Dans la plupart des cas, les clients étrangers choisissent de créer une société à responsabilité […]

Czytaj więcej
Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysługuje każdemu żołnierzowi niezadowolonemu z wydanego orzeczenia. Oczywiście orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej ma istotny wpływ na dalszą służbę żołnierza. Komisja lekarska wydając orzeczenie przyznaje […]

Czytaj więcej
Spółka dla weterynarza

Spółka dla weterynarza

Jaka spółka dla weterynarza? To jedno z pierwszych pytań jakie zadają sobie weterynarza zamierzający założyć wspólny gabinet weterynaryjny. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista. Prawo daje bowiem dość […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej