Na czym polega mobbing w pracy?

27 lutego 2024

Maciej Mierecki

1:40

 • Bez kategorii
 • Prawo pracy

Maciej Mierecki Autor

Maciej Mierecki

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi:

 • być uporczywe i długotrwałe,
 • wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,
 • powodować lub mieć na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Co istotne, mobbing jest niedopuszczalny prawnie. Kodeks pracy gwarantuje nękanemu możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania. Nadto pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli jest mobbingowany. Więcej o odszkodowaniu za mobbing oraz rozwiązaniu umowy o pracę przeczytasz tutaj.

Długotrwałość i uporczywość

Trzeba pamiętać, że cechą mobbingu jest uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika. Działania te powinny się zatem powtarzać i trwać przez dłuższy okres czasu. Dawniej, część sądów przyjmowała, że nękanie lub zastraszanie powinno trwać co najmniej 6 miesięcy. Aktualnie, zdaniem Sądu Najwyższego brak jest uzasadnienia dla przyjmowania sztywnych granic czasowych. Czas trwania terroru psychicznego musi być oceniany indywidualnie. Powinien on również uwzględniać natężenie bezprawnych działań. Silne nasilenie terroru psychicznego może bowiem rzutować na przyjęcie za długotrwały okresu krótszego.

Mobbing w pracy – przykłady

Nie istnieje zamknięty katalog zachowań klasyfikowanych jako nękanie lub zastraszanie. Lista przykładowych zachowań mobbingowych jest bardzo długa. Znajdują się na niej takie zachowania jak:

 • rozsiewanie plotek,
 • ośmieszanie,
 • zlecanie prac bezsensowych,
 • niedawanie żadnych prac do wykonania,
 • grożenie przemocą,
 • działania o podłożu seksualnym,
 • ciągłe krytykowanie,
 • pozbawianie premii.

Co nie jest mobbingiem?

Oczywiście pracownik powinien pamiętać, że nie wszystkie zachowania są klasyfikowane jako mobbing. Narastający konflikt ze współpracownikami lub pracodawcą sam w sobie nie wypełnia znamion terroru psychicznego. Nie będzie też mobbingiem egzekwowanie obowiązków pracowniczych. Powyższe zachowania mogą oczywiście generować u pracownika stres. Tym niemniej nie są one wystarczające do przyjęcia, że doszło mobbingu w pracy.

Kancelaria Kraków – mobbing w pracy

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Mierecki reprezentuje klientów w sprawach o mobbing. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • reprezentację w negocjacjach z pracodawcą na etapie przedsądowym,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym o odszkodowanie z tytułu mobbingu.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu poprzez poniżej zamieszczony formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams oraz osobiście. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “Kontakt” oraz w stopce strony internetowej.

Usługi

Polecane artykuły

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Najnowsze artykuły

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy to temat bardzo istotny w szczególności dla pracowników tzw. sfery budżetowej. Staż pracy pracownika wpływa bowiem na wiele uprawnień wynikających ze stosunku […]

Czytaj więcej
Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Molestowanie seksualne w pracy

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej