Na czym polega mobbing w pracy?

27 lutego 2024

Maciej Mierecki

1:40

 • Bez kategorii
 • Prawo pracy

Maciej Mierecki Autor

Maciej Mierecki

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi:

 • być uporczywe i długotrwałe,
 • wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,
 • powodować lub mieć na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Co istotne, mobbing jest niedopuszczalny prawnie. Kodeks pracy gwarantuje nękanemu możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania. Nadto pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli jest mobbingowany. Więcej o odszkodowaniu za mobbing oraz rozwiązaniu umowy o pracę przeczytasz tutaj.

Długotrwałość i uporczywość

Trzeba pamiętać, że cechą mobbingu jest uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika. Działania te powinny się zatem powtarzać i trwać przez dłuższy okres czasu. Dawniej, część sądów przyjmowała, że nękanie lub zastraszanie powinno trwać co najmniej 6 miesięcy. Aktualnie, zdaniem Sądu Najwyższego brak jest uzasadnienia dla przyjmowania sztywnych granic czasowych. Czas trwania terroru psychicznego musi być oceniany indywidualnie. Powinien on również uwzględniać natężenie bezprawnych działań. Silne nasilenie terroru psychicznego może bowiem rzutować na przyjęcie za długotrwały okresu krótszego.

Mobbing w pracy – przykłady

Nie istnieje zamknięty katalog zachowań klasyfikowanych jako nękanie lub zastraszanie. Lista przykładowych zachowań mobbingowych jest bardzo długa. Znajdują się na niej takie zachowania jak:

 • rozsiewanie plotek,
 • ośmieszanie,
 • zlecanie prac bezsensowych,
 • niedawanie żadnych prac do wykonania,
 • grożenie przemocą,
 • działania o podłożu seksualnym,
 • ciągłe krytykowanie,
 • pozbawianie premii.

Co nie jest mobbingiem?

Oczywiście pracownik powinien pamiętać, że nie wszystkie zachowania są klasyfikowane jako mobbing. Narastający konflikt ze współpracownikami lub pracodawcą sam w sobie nie wypełnia znamion terroru psychicznego. Nie będzie też mobbingiem egzekwowanie obowiązków pracowniczych. Powyższe zachowania mogą oczywiście generować u pracownika stres. Tym niemniej nie są one wystarczające do przyjęcia, że doszło mobbingu w pracy.

Kancelaria Kraków – mobbing w pracy

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Mierecki reprezentuje klientów w sprawach o mobbing. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • reprezentację w negocjacjach z pracodawcą na etapie przedsądowym,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym o odszkodowanie z tytułu mobbingu.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu poprzez poniżej zamieszczony formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams oraz osobiście. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “Kontakt” oraz w stopce strony internetowej.

Usługi

Polecane artykuły

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Najnowsze artykuły

Creation d'une societe en Pologne

Création d’une entreprise en Pologne

La création d’une société en Pologne par des étrangers est légalement autorisée et assez fréquente. Dans la plupart des cas, les clients étrangers choisissent de créer une société à responsabilité […]

Czytaj więcej
Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysługuje każdemu żołnierzowi niezadowolonemu z wydanego orzeczenia. Oczywiście orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej ma istotny wpływ na dalszą służbę żołnierza. Komisja lekarska wydając orzeczenie przyznaje […]

Czytaj więcej
Spółka dla weterynarza

Spółka dla weterynarza

Jaka spółka dla weterynarza? To jedno z pierwszych pytań jakie zadają sobie weterynarza zamierzający założyć wspólny gabinet weterynaryjny. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista. Prawo daje bowiem dość […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej