Mobbing w pracy

Mobbing w pracy to niestety powszechny problem. Jak pokazują najnowsze badania Polacy co raz stają się obiektem zachowań wypełniających znamiona mobbingu. Dlatego też pracownicy powinni pamiętać, że mobbing jest prawnie niedopuszczalny. Kodeks pracy zobowiązuje również pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi. Co więcej, pracownikowi, który doświadczył mobbingu może żądać od pracodawcy odszkodowania.

Czym jest mobbing w pracy?

Mobbing polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi:

 • być uporczywe i długotrwałe,
 • wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,
 • powodować lub mieć na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Trzeba pamiętać, że cechą mobbingu jest uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika. Działania te powinny się zatem powtarzać i trwać przez dłuższy okres czasu. Więcej o tym na czym polega mobbing przeczytasz tutaj.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszanie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest dbanie o godność pracownika. W rezultacie przepisy kodeksu pracy wprowadzają zakaz mobbingu. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się zgodnie, że naruszenie tego zakazu stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. Pracownik, który doświadczył mobbingu ma zatem prawo wypowiedzieć umowę o pracę w trybie natychmiastowym pod warunkiem dochowania terminu i formalności określonych przepisami kodeksu pracy.

Odszkodowanie za mobbing w pracy

Pracownik, który doświadczył mobbingu może wystąpić wobec pracodawcy z roszczeniami pieniężnymi. Pracownik może żądać od pracodawcy zapłaty odszkodowania jeżeli mobbing wywołał u niego rozstrój zdrowia. Kompensata ta obejmuje naprawienie zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych szkód. Pokrywać może zatem koszty leczenia, ale również stanowić zadośćuczynienie za krzywdę.

Oprócz tego, jeżeli pracownik wypowiedział umowę o pracę, to przysługuje mu prawo żądania:

 • odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia oraz,
 • odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Wszystkie wymienione roszczenia są niezależne i mogą być kumulowane w zależności o okoliczności sprawy.

Kto odpowiada za mobbing?

Pracodawca odpowiada zarówno za czynne znęcanie się psychiczne nad pracownikami, jak i za niewywiązanie się z obowiązku przeciwdziałania występowaniu terroru psychicznego w pracy. Z roszczeniami wobec pracodawcy można zatem wystąpić również, gdy bezpośrednim sprawcą jest przełożony, współpracownik, a nawet podwładny.

Kancelaria Kraków – mobbing w pracy

Kancelaria Radcy Prawnego reprezentuje klientów w sprawach o mobbing. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • reprezentację w negocjacjach z pracodawcą na etapie przedsądowym,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym o odszkodowanie z tytułu mobbingu.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy to temat bardzo istotny w szczególności dla pracowników tzw. sfery budżetowej. Staż pracy pracownika wpływa bowiem na wiele uprawnień wynikających ze stosunku […]

Czytaj więcej
Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Molestowanie seksualne w pracy

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej