Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jedną z form zakończenia stosunku prawnego. Co do zasady, pracodawca ma prawo dowolnie kreować politykę kadrową. Należy jednak pamiętać, że przepisy prawa pracy szczegółowo regulują kwestie wypowiadania umowy o pracę przez pracodawcę. Przewidują one też, że pracownikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę.

Wypowiedzenia umowy o pracę – kiedy wnosić odwołanie?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę może zostać uwzględnione przez sąd pracy, gdy:

 • wypowiedzenie umowy o pracę jest nieuzasadnione lub,
 • narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę.

Nieuzasadnione wypowiedzenie

Przede wszystkim w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony powinno znaleźć się uzasadnienie. Z uzasadnienia powinna jasno wynikać przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę. W orzecznictwie przyjmuje się, że przyczyna ta musi być prawdziwa i konkretna. Niepodanie przyczyny wypowiedzenia lub podanie nieprawdziwej przyczyny będzie skutkować uznaniem wypowiedzenia za nieuzasadnione. Podobnie będzie w przypadku podania ogólnej i niezrozumiałej przyczyny – nie spełnia bowiem ona kryterium konkretności.

Naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów

Warto nadmienić, że wypowiedzenie umowy o pracę nie może naruszać przepisów kodeksu pracy o wypowiadaniu umów. Naruszeniem przepisów kodeksu pracy będzie m. in.:

 • niezachowanie formy pisemnej wypowiedzenia,
 • wypowiedzenie umowy podczas urlopu,
 • wypowiedzenie umowy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego.

Wypowiedzenie umowy o pracę – jak wnieść odwołanie?

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o prace to nic innego jak pozew. Powinno być ono zatem wniesione w terminie 21 dni od dnia doręczenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Warto podkreślić, pracodawca jest zobligowany pouczyć pracownika o prawie do złożenia odwołania i terminie w jakim można je złożyć. Co istotne z punktu widzenia pracownika, odwołanie do sądu pracy nie podlega opłacie sądowej.

Roszczenia pracownika

Niesłusznie zwolnionemu pracownikowi przysługują dwa roszczenia:

 • roszczenie o przywrócenie do pracy, oraz
 • roszczenie o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.

Roszczenia te są alternatywne. W rezultacie pracownik musi podjąć decyzję którego roszczenia chce dochodzić. Co istotne, sąd może zasądzić odszkodowanie, jeżeli uzna je za zasadne, a przywrócenie do pracy będzie niemożliwe.

Kancelaria Kraków – wypowiedzenie umowy o pracę

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga klientom w sporach o wypowiedzenie umowy o pracę. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • reprezentację w negocjacjach z pracodawcą na etapie przedsądowym,
 • sporządzenie odwołania do sądu pracy,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym o odszkodowanie albo przywrócenie do pracy.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy to temat bardzo istotny w szczególności dla pracowników tzw. sfery budżetowej. Staż pracy pracownika wpływa bowiem na wiele uprawnień wynikających ze stosunku […]

Czytaj więcej
Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Molestowanie seksualne w pracy

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej