Sprostowanie świadectwa pracy

Zakończenie zatrudnienia wiąże się z dopełnieniem szeregu formalności zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Po stronie pracodawcy jednym z obowiązków jest wydanie świadectwa pracy. Jest to dokument zawierający informacje związane z przebiegiem zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Informacje zawarte w treści świadectwa pracy służą przede wszystkim kolejnemu pracodawcy do ustalenia uprawnień pracowniczych oraz uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Gdy wydane świadectwo jest obarczone błędami pracownik może złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa pracy.

Świadectwo pracy – zakres informacji

Świadectwo pracy powinno zawierać informacje określone w art. 97 § 2 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem w świadectwie pracy należy zawrzeć informacje dotyczące:

 • okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
 • zajmowanych stanowisk,
 • trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
 • a także szczegółowe informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy.

Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Sprostowanie świadectwa pracy – wniosek

W przypadku błędów w świadectwie pracy pracownikowi przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o jego sprostowanie. Zgodnie z treścią art. 97 §  21 Kodeksu pracy pracownik może wystąpić z takim wnioskiem w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy powinien mieć formę pisemną. We wniosku powinno się sprecyzować, czy sprostowanie ma nastąpić poprzez uzupełnienie, poprawienie, czy też usunięcie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Powództwo o sprostowanie świadectwa pracy

W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownik ma prawo wystąpić do sądu pracy z powództwem o jego wydanie. Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa jest niemożliwe, pracownik może wystąpić do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

Powództwo można wytoczyć w każdym czasie przed upływem terminu przedawnienia, który dla roszczeń pracowniczych wynosi trzy lata od dnia, w którym dane roszczenie stało się wymagalne.

Kancelaria Kraków

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga klientom w kwestiach związanych ze sprostowaniem świadectwa pracy. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • prowadzenie negocjacji z pracodawcą dot. sprostowania świadectwa pracy,
 • sporządzanie wniosków o sprostowanie świadectwa pracy,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym o sprostowanie świadectwa pracy.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy to temat bardzo istotny w szczególności dla pracowników tzw. sfery budżetowej. Staż pracy pracownika wpływa bowiem na wiele uprawnień wynikających ze stosunku […]

Czytaj więcej
Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Molestowanie seksualne w pracy

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej