Molestowanie seksualne w pracy

Molestowanie seksualne w pracy to zjawisko, które niestety wciąż występuje w Polsce. Według badań 87 proc. kobiet doświadczyło w swoim życiu zachowania, które mogłoby zostać uznane za molestowanie seksualne. Część z tych zdarzeń miało miejsce w miejscu pracy.

Warto pamiętać, że molestowanie seksualne jest prawnie zakazane. Dotyczy to w szczególności miejsca pracy, które powinno być wolne od wszelkich przejawów dyskryminacji.

Definicja

Przepisy prawa pracy definiują molestowanie seksualne jako każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika. Zgodnie z definicją kodeksową celem lub skutkiem molestowania jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Przykłady molestowania seksualnego

Molestowanie seksualne może mieć postać fizyczną, słowną, a nawet pozasłowną. Przykładem molestowania seksualnego są m. in.:

 • pisanie wiadomości o podłożu seksualnym,
 • niestosowne żarty z podtekstem seksualnym,
 • propozycje seksualne,
 • dotykanie, głaskanie,
 • niestosowne komentarze na temat ubrania, budowy ciała lub wyglądu.

Warto pamiętać, że nie istnieje zamknięty katalog czynności definiowanych jako molestowanie seksualne. Może zatem ono przybierać różne formy.

Odszkodowanie za molestowanie seksualne w pracy

Co istotne dla pracownika molestowanie seksualne jest traktowanie jako dyskryminacja ze względu na płeć. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy molestowany pracownik ma prawo domagać się odszkodowania z tytuły naruszenia zakazu dyskryminacji. Odszkodowanie to może obejmować naprawienie szkody majątkowej (np. koszty leczenia), jak również zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Kto odpowiada za molestowanie seksualne w pracy?

Na pracodawcy ciąży obowiązek równego traktowania pracowników oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Dlatego też to pracodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pracownika na gruncie przepisów prawa pracy.

Warto jednak zauważyć, że molestowanie seksualne stanowi równocześnie naruszenie dóbr osobistych. Molestowany pracownik może zatem dochodzić przysługujących mu roszczeń również bezpośrednio od sprawcy. Sprawcą może być na przykład współpracownik lub przełożony. W takiej sytuacji podstawą odpowiedzialności są jednak przepisy kodeksu cywilnego dotyczące ochrony dóbr osobistych.

Kancelaria Kraków – molestowanie seksualne w pracy

Kancelaria Radcy Prawnego reprezentuje klientów w sprawach o molestowanie seksualne w pracy. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • reprezentację w negocjacjach z pracodawcą na etapie przedsądowym,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym o odszkodowanie z tytułu molestowania seksualnego.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy to temat bardzo istotny w szczególności dla pracowników tzw. sfery budżetowej. Staż pracy pracownika wpływa bowiem na wiele uprawnień wynikających ze stosunku […]

Czytaj więcej
Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Molestowanie seksualne w pracy

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej