Kara nagany

Kara nagany to jedna z kar porządkowych nakładanych za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych. Kodeks pracy zawiera zamknięty katalog kar, wśród których są:

 • upomnienie,
 • nagana,
 • kara pieniężna.

Nagana jest karą cięższą gatunkowo od upomnienia. Z kolei kara pieniężna jako kara najbardziej dotkliwa może być wymierzana tylko w ściśle określonych przypadkach określonych w art. 108 § 2 kodeksu pracy.

Kara nagany – kiedy można nałożyć?

Pracownik może zostać ukarany upomnieniem lub naganą tylko i wyłącznie za:

 • nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy,
 • naruszenie przepisów BHP i ppoż,
 • naruszanie sposobu potwierdzania obecności w pracy,
 • nieprzestrzegania zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Tryb nałożenia kary

Przed nałożeniem kary nagany pracownik musi zostać wysłuchany przez pracodawcę. Co istotne, kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Pracodawca nie może zatem zbytnio zwlekać z nałożeniem kary porządkowej.

Kara nagany – jak się odwołać?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik ma prawo złożyć sprzeciw od wymierzonej mu kary nagany. Termin na wniesienie sprzeciwu wynosi 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu. Sprzeciw powinien być wniesiony na piśmie, w którym zostaną wskazane zarzuty wskazujące na brak zasadności nałożenia kary. O nałożeniu kary powinny w szczególności decydować okoliczności takie jak:

 • rodzaj naruszonych obowiązków,
 • stopień winy,
 • dotychczasowy stosunek do pracy.

Pracodawca ma obwiązek ustosunkować się do złożonego sprzeciwu w terminie 14 dni od jego otrzymania. Jeżeli nie zostanie on uwzględniony pracownikowi przysługuje uprawnienie do złożenia do sądu pracy wniosku o uchylenie nałożonej kary.

Kancelaria Kraków – kara nagany

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga klientom w kwestiach związanych z wniesieniem sprzeciwu od kary nagany. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • sporządzenie sprzeciwu od kary nagany,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym o uchylenie kary nagany.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy to temat bardzo istotny w szczególności dla pracowników tzw. sfery budżetowej. Staż pracy pracownika wpływa bowiem na wiele uprawnień wynikających ze stosunku […]

Czytaj więcej
Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Molestowanie seksualne w pracy

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej