Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia

Wynagrodzenie jest jednym z podstawowych elementów stosunku pracy. Co istotne pracownik nie może się zrzec prawa do wynagrodzenia, ani przenieść tego prawa na inną osobę. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca jest zobligowany do terminowej wypłaty wynagrodzenia. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Niestety nie każdy pracodawca dopełnia tych obowiązków.

Brak zapłaty wynagrodzenia – co dalej?

Brak zapłaty wynagrodzenia stanowi naruszenie przez pracodawcę przepisów prawa pracy. Pracownikowi, który nie otrzymał wynagrodzenia, przysługuje uprawnienie do dochodzenia swoich należności od pracodawcy. Co więcej, za każdy dzień opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, pracownikowi przysługują odsetki za opóźnienie w zapłacie. Pierwszym krokiem w celu wyegzekwowania swojego wynagrodzenia powinno być skierowanie do pracodawcy wezwania do zapłaty wynagrodzenia.

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia – co powinno zawierać?

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia powinno zawierać niezbędne elementy formalne takie jak:

 • prawidłowe określenie nazwy pracodawcy i jego adresu,
 • prawidłowe określenie wierzytelności,
 • wskazanie tytułu prawnego wierzytelności,
 • wyznaczenie terminu do spełnienia żądań.

Wbrew pozorom wezwanie jest istotnym elementem procedury windykacyjnej. Z jednej strony daje ono pracodawcy jasny sygnał, że pracownik zamierza dochodzić zapłaty zaległego wynagrodzenia, z drugiej strony stanowi ono wyraz woli polubownego rozwiązania sporu. To drugie jest istotne z perspektywy ewentualnego sporu sądowego.

Postępowanie sądowe o zapłatę wynagrodzenia

W przypadku braku reakcji pracodawcy możliwym jest dochodzenie swoich praw przed sądem. W tym celu należy złożyć do sądu pracy pozew o zapłatę wynagrodzenia. Powództwo o zapłatę wynagrodzenia można wytoczyć bądź przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego (sąd właściwy dla siedziby pracodawcy), bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana. Daje to pracownikowi swobodę wyboru sądu, w szczególności jeżeli siedziba pracodawcy znajdowała się poza jego miejscem zamieszkania.

Warto nadmienić, że pracownik jest zwolniony od ponoszenia opłat sądowych, pod warunkiem że wartość jego roszczeń nie przekracza 50.000 zł.

Przedawnienie

Zgodnie z kodeksem pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W praktyce oznacza to, że pracownik ma możliwość prawnej egzekucji swoich roszczeń w okresie 3 lat od daty wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia. Należy podkreślić, że termin przedawnienia ulega przerwaniu, gdy pracownik skutecznie wniesie sprawę do sądu. Istotnym jest zatem, aby przed upływem terminu przedawnienia podjąć odpowiednie kroki prawne.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga klientom w kwestiach związanych z dochodzeniem zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty wynagrodzenia,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym o zapłatę wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Jak sprawdzić czy nastąpiło zatarcie skazania?

W jednym z ostatnich wpisów na blogu pisałem szczegółowo o tym czym jest instytucja zatarcia skazania. Kontynuując tą tematykę warto pochylić się nad kwestiami praktycznymi. Taką kwestią jest bez wątpienia […]

Czytaj więcej

Odwołanie od decyzji ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie cieszy się najlepszą opinią wśród Polaków. W powszechnym odczuciu zakład często niesłusznie odmawia przyznania świadczeń. Duże zastrzeżenia budzą w szczególności orzeczenia lekarzy orzeczników. Dlatego też warto […]

Czytaj więcej

Najem okazjonalny – jak zawrzeć umowę?

Najem okazjonalny jest ciekawą alternatywą dla zwykłego najmu. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wymaga jednak dochowania licznych formalności. Inaczej niż w przypadku zwykłego najmu ich niedochowanie może skutkować dość przykrymi konsekwencjami […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej