Odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika to nic innego jak tzw. zwolnienie dyscyplinarne. Jest to szczególny tryb rozwiązania umowy o pracę, w którym stosunek pracy ustaje w momencie otrzymania przez pracownika oświadczenia złożonego przez pracodawcę. Inaczej mówiąc w trybie tym pracodawca zwalnia pracownika z pracy ze skutkiem natychmiastowym. Co istotne, pracownik może złożyć odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego.

Zwolnienie dyscyplinarne – przesłanki

Zwolnienie dyscyplinarne jest trybem rozwiązania stosunku pracy, który może być stosowany wyjątkowo. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca może zastosować ten tryb wyłącznie w trzech przypadkach. Są nimi:

 • ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
 • popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
 • zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Należy podkreślić, że rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 kodeksu pracy jest również uzależnione od stwierdzenia winy pracownika. W praktyce najczęstszymi przyczynami zwolnienia dyscyplinarnego są stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości oraz kradzież mienia firmowego.

Zwolnienie dyscyplinarne – wymogi formalne

Pracodawca stosując tzw. zwolnienie dyscyplinarne musi dochować określonych przepisami prawa formalności. Po pierwsze pracodawca nie może zwolnić pracownika dyscyplinarnie po upływie 1 miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Po drugie, pracodawca, przed zwolnieniem pracownika, jest zobligowany zasięgnąć opinii związku zawodowego reprezentującego pracownika, jeżeli takowy związek działa w zakładzie.

Odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego – czy warto wnosić?

Odwołanie do sądu pracy warto wnosić w każdym przypadku, gdy pracownik nie zgadza się z zasadnością zwolnienia. Dość często zdarza się, że pracodawcy zbyt pochopnie podejmują decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym. Tak może być na przykład, gdy pracodawca bezpodstawnie zarzucił  pracownikowi przestępstwo,. Tak też może być, gdy pracownik spożywał alkohol w zakładzie pracy za wyraźną zgodą i aprobatą pracodawcy (np. podczas spotkania firmowego, na którym serwowano alkohol).

Zwolnienie dyscyplinarne – konsekwencje

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 kodeksu pracy rodzi poważne konsekwencje dla pracownika. Informacja o trybie rozwiązania umowy o pracę jest bowiem ujawniana w świadectwie pracy. W konsekwencji może to znacząco utrudnić albo nawet uniemożliwić pracownikowi znalezienie nowej pracy.

Jak wnieść odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego?

Odwołanie do sądu pracy to nic innego jak pozew. Należy go zatem wnieść w terminie 21 dni od dnia od dnia doręczenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Pracodawca jest zobligowany pouczyć pracownika o prawie do odwołania oraz terminie do jego wniesienia. Co istotne z punktu widzenia pracownika, odwołanie do sądu pracy nie podlega opłacie sądowej.

Sprawy o zwolnienie dyscyplinarne są sprawami wymagającymi dużego doświadczenia. Warto zatem je powierzyć radcy prawnemu.

Roszczenia pracownika

Pracownikowi, który został niesłusznie zwolniony dyscyplinarnie z naruszeniem prawa, przysługują:

 • roszczenie o przywrócenie do pracy albo
 • roszczenie o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.

Roszczenia te są alternatywne. W rezultacie pracownik musi podjąć decyzję którego roszczenia chce dochodzić. Co istotne, sąd może zasądzić odszkodowanie, jeżeli uzna je za zasadne, a przywrócenie do pracy będzie niemożliwe.

Kancelaria Kraków – odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego

Kancelaria Radcy Prawnego reprezentuje klientów w sprawach o zwolnienie dyscyplinarne. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • reprezentację w negocjacjach z pracodawcą na etapie przedsądowym,
 • sporządzenie odwołania do sądu pracy,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym o odszkodowanie albo przywrócenie do pracy.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy to temat bardzo istotny w szczególności dla pracowników tzw. sfery budżetowej. Staż pracy pracownika wpływa bowiem na wiele uprawnień wynikających ze stosunku […]

Czytaj więcej
Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Molestowanie seksualne w pracy

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej