Naruszenie zakazu konkurencji

1 grudnia 2023

Maciej Mierecki

2:15

  • Bez kategorii
  • Prawo pracy

Maciej Mierecki Autor

Maciej Mierecki

Pracodawcy co raz częściej wymagają od pracowników zawarcia umowy o zakazie konkurencji ( więcej o umowie o zakazie konkurencji przeczytasz tutaj..). Dotyczy to w szczególności pracowników sprawujących funkcje kierownicze. W tym wpisie przedstawię opiszę z czym wiąże się naruszenie zakazu konkurencji.

Naruszenie zakazu konkurencji a rozwiązanie umowy o pracę

Przede wszystkim pracownik, który naruszył zakaz konkurencji musi się liczyć z wypowiedzeniem umowy o pracę. W orzecznictwie przyjmuje się bowiem, że podjęcie przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę. Warto zauważyć, że pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę z uwagi na podjęcie działalności konkurencyjnej również wtedy, gdy strony nie zawarły umowy o zakazie konkurencji.

Co więcej, w niektórych przypadkach, pracodawca będzie również uprawniony do rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Dotyczy to sytuacji, gdy działania naruszające zakaz konkurencji mogą być zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. W praktyce mowa tu o działaniu z winy umyślnej lub na skutek rażącego niedbalstwa, które skutkuje poważnym zagrożeniem praw i interesów pracodawcy.

Odszkodowanie

W przypadku naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji pracodawca ma prawo żądać od pracownika naprawienia szkody. Zakres roszczeń pracodawcy będzie się jednak różnił od tego, czy naruszenie nastąpiło w trakcie trwania umowy o pracę, czy też po jej ustaniu. Gdy pracownik naruszy zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy, pracodawca może żądać zapłaty odszkodowania:

  • w pełnej wysokości jeżeli pracownik naruszył zakaz konkurencji umyślnie,
  • w wysokości trzykrotnego wynagrodzenia za pracę jeżeli naruszenie było nieumyślne.

W przypadku naruszenia zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy pracownik ponosi pełną odpowiedzialność niezależnie od stopnia winy.

Kara umowna w umowie o zakazie konkurencji

W orzecznictwie przyjmuje się, że strony umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy mogą skutecznie zastrzec karę umowną za złamanie zakazu konkurencji. Co do zasady, pracodawca ma zatem ma prawo dochodzić od pracownika kary umownej zastrzeżonej na wypadek złamania zakazu konkurencji obowiązującego po ustaniu stosunku pracy.

Naruszenie zakazu konkurencji – jak się bronić?

Warto pamiętać, że nie każdy zarzut naruszenia zakazu konkurencji jest uzasadniony. Dość często zdarza się, że działalność konkurencyjna pokrywa się jedynie z deklarowaną, a nie rzeczywistą działalnością pracodawcy. Zdarzają się też sytuacje, gdy kara umowna została wadliwie zastrzeżona lub pracodawca nie potrafi udowodnić szkody tudzież jej wielkości. Z tego względu każda sprawa wymaga wnikliwej analizy.

Kancelaria Kraków – naruszenie zakazu konkurencji

Naruszenie zakazu konkurencji może rodzić poważne skutki dla pracownika. Dlatego też warto zasięgnąć pomocy prawnej radcy prawnego. Pomoc prawna może dotyczyć zarówno porady prawnej jeszcze przed rozpoczęciem działalności mogącej naruszać zakaz konkurencji, jak i usług reprezentacji w sporze z aktualnym lub byłym pracodawcą.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu poprzez poniżej zamieszczony formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia porady prawnej, za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams lub osobiście. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “Kontakt” oraz w stopce strony internetowej.

Usługi

Polecane artykuły

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Najnowsze artykuły

Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Windykacja Kraków

Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o.

Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o. to jeden z częściej stosowanych wariantów finansowania. Zawarcie umowy pożyczki ze wspólnikiem nie wymaga bowiem przejścia rygorystycznego i czasochłonnego procesu analizy zdolności kredytowej. […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej