Pochowanie zmarłego

29 stycznia 2024

Maciej Mierecki

2:15

  • Bez kategorii
  • Prawo cywilne

Maciej Mierecki Autor

Maciej Mierecki

Pochowanie zmarłego wiąże się z koniecznością zorganizowania pochówku i dopełnienie licznych formalności prawnych. W tym wpisie opiszę jak prawo reguluje kwestie związane z pochowaniem zmarłego.

Prawo do pochowania zwłok

Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych wskazuje, że przez najbliższą rodzinę należy rozumieć:

  • pozostałego małżonka;
  • krewnych zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.);
  • krewnych wstępnych (rodzice, dziadkowie itd.);
  • krewnych bocznych do 4 stopnia pokrewieństwa (m.in. rodzeństwo, dzieci rodzeństwa);
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (rodzice małżonka, zięć, synowa).

Niezależnie od tego prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

W przypadku czynnych wojskowych oraz osób zasłużonych dla Państwa i społeczeństwa prawo do pochowania może również przysługiwać odpowiednio wojsku i organom państwowym lub organizacją społecznym.

Pochowanie zmarłego – sposoby pochówku

Zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zwłok zwłoki ludzkie mogą być pochowane przez złożenie w:

  • grobach ziemnych,
  • grobachmurowanych lub,
  • katakumbach.

Zwłoki mogą również zostać pochowane poprzez zatopienie w morzu. Nadto, szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok mogą być przechowywane także w kolumbariach.

Co istotne, groby ziemne, murowane i kolumbaria mogą znajdować się wyłącznie na cmentarzach.

Zakup miejsca na cmentarzu

Z punktu widzenia prawnego nie jest możliwym nabycie własności grobu. Zarząd cmentarza udostępnia miejsca pochówku za opłatą. Wniesienie opłaty nie powoduje jednak, że własność grobu przechodzi na uiszczającego opłatę. Dotyczy to zarówno cmentarzy komunalnych, jak i parafialnych.

W przypadku grobów ziemnych zarząd cmentarza udostępnia miejsce pochówku na okres 20 lat. Po tym okresie zarządca cmentarza może użyć ponownie grobu, chyba że jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę prolongacyjną. Opłata ta jest wnoszona na okres kolejnych 20 lat i może być odnowiona. Co istotne, powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do grobów wielorodzinnych murowanych. W przypadku tych grobów nie trzeba wnosić żadnych opłat przedłużających.

Warto pamiętać, że z momentem pierwszego pochówku prawo do grobu przestaje być prawem o charakterze czysto majątkowym. Pojawiają się w nim elementy praw osobistych. Więcej o prawie do grobu przeczytasz w tym wpisie….

Pochowanie zmarłego a testament

O kwestie związane z pochówkiem warto zadbać jeszcze przed śmiercią. W tym celu można zawrzeć odpowiednie zapisy w testamencie. Testator jest uprawniony do tego by określić w testamencie miejsce swojego pochówku, wskazać osobę odpowiedzialną za pochówek, a nawet zobowiązać do wybudowania nagrobka wedle wskazań określonych w testamencie.

Kancelaria Kraków

Pochówek oraz zarządzanie grobem wiąże się z wieloma zagadnieniami prawnymi. Niestety pochówek może się też wiązać ze sporem o grób (więcej o sporach o grób przeczytasz w tym wpisie…). Dlatego też w przypadku wątpliwości warto skorzystać z pomocy kancelarii radcy prawnego.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu poprzez poniżej zamieszczony formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia porady prawnej za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Zoom oraz osobiście. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “Kontakt” oraz w stopce strony internetowej.

Usługi

Polecane artykuły

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Najnowsze artykuły

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysługuje każdemu żołnierzowi niezadowolonemu z wydanego orzeczenia. Oczywiście orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej ma istotny wpływ na dalszą służbę żołnierza. Komisja lekarska wydając orzeczenie przyznaje […]

Czytaj więcej
Spółka dla weterynarza

Spółka dla weterynarza

Jaka spółka dla weterynarza? To jedno z pierwszych pytań jakie zadają sobie weterynarza zamierzający założyć wspólny gabinet weterynaryjny. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista. Prawo daje bowiem dość […]

Czytaj więcej
Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Przydział mobilizacyjny

Przydział mobilizacyjny to hasło, które co raz częściej pojawia się w rozmowach rezerwistów. Jest to naturalna konsekwencja zwiększonej aktywności Wojskowych Centrów Rekrutacyjnych. Część osób powoływanych na ćwiczenia wojskowe otrzymuje bowiem […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej