Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

21 marca 2024

Maciej Mierecki

2:10

  • Bez kategorii
  • Prawo pracy

Maciej Mierecki Autor

Maciej Mierecki

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy to temat bardzo istotny w szczególności dla pracowników tzw. sfery budżetowej. Staż pracy pracownika wpływa bowiem na wiele uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Przede wszystkim wpływa on na długość urlopu wypoczynkowego. W sferze budżetowej wpływa także na wysokość dodatku z wysługę lat, jak również na uzyskiwanie nagród jubileuszowych.

W niektórych przypadkach uwzględnienie wniosku pracownika może wiązać się z wyrównaniem dodatku stażowego w kwotach sięgających nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy – przesłanki

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa pracownikowi wlicza się do stażu pracy:

  • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
  • przypadające przed dniem 1.01.1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
  • przypadające po dniu 31.12.1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Procedura

Pracownik zainteresowany wliczeniem do stażu pracy okresów pracy w gospodarstwie rolnym powinien wystąpić z wnioskiem do urzędu gminy właściwego dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego o wydanie zaświadczenia. Zaświadczenie to powinno zostać następnie przedłożone w zakładzie pracy.

Niestety bardzo często zdarza się, że urząd gminy nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia. W takim wypadku pracownik może udowodnić okresy pracy w gospodarstwie rolnym zeznaniami co najmniej dwóch świadków. Świadkowie Ci powinni zamieszkiwać w ww. okresach pracy na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne. Pracownik powinien przedłożyć zeznania pracodawcy wraz z dobrze umotywowanym wnioskiem. Do wniosku warto dołączyć również inne dowody z dokumentów.

Odmowa pracodawcy – co dalej?

Niestety pracodawcy ze sfery budżetowej stosunkowo często odmawiają wliczania okresów pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy. Wliczenie dodatkowych okresów pracy skutkuje bowiem koniecznością wstecznego wyrównania dodatku stażowego pracownika. Wiąże się również z bieżącym wypłacaniem dodatku w wyższej wysokości.

Odmowa pracodawcy nie oznacza jednak, że pracownik jest pozbawiony ochrony. Może on wystąpić z powództwem o ustalenie i zapłatę do sądu pracy.

Kancelaria Kraków – zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Mierecki reprezentuje klientów w sprawach o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy i zapłatę. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

  • pomoc w przygotowaniu wniosku o wydanie zaświadczenia,
  • reprezentację w negocjacjach z pracodawcą na etapie przedsądowym,
  • reprezentację w postępowaniu sądowym o ustalenie i zapłatę.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu poprzez poniżej zamieszczony formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams oraz osobiście. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “Kontakt” oraz w stopce strony internetowej.

Usługi

Polecane artykuły

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Najnowsze artykuły

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy to temat bardzo istotny w szczególności dla pracowników tzw. sfery budżetowej. Staż pracy pracownika wpływa bowiem na wiele uprawnień wynikających ze stosunku […]

Czytaj więcej
Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Molestowanie seksualne w pracy

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej