Najem okazjonalny - jak zawrzeć umowę?

29 stycznia 2022

Maciej Mierecki

2:39

  • Bez kategorii
  • Prawo cywilne

Maciej Mierecki Autor

Maciej Mierecki

Najem okazjonalny jest ciekawą alternatywą dla zwykłego najmu. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wymaga jednak dochowania licznych formalności. Inaczej niż w przypadku zwykłego najmu ich niedochowanie może skutkować dość przykrymi konsekwencjami prawnymi dla wynajmującego. W tym wpisie przedstawię Państwu jak prawidłowo zawrzeć umowę najmu okazjonalnego oraz jakie skutki wiążą się z niedochowaniem formalności. Więcej o samym najmie okazjonalnym przeczytasz tutaj.

Najem okazjonalny – umowa

Przede wszystkim koniecznym jest zawarcie samej umowy. Zgodnie z przepisami prawa najem okazjonalny wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść umowy powinna jednoznacznie wskazywać, że jest to umowa najmu okazjonalnego. Warto by umowa określała też w sposób precyzyjny prawa i obowiązki stron. Z praktyki wynika, że jasno sformułowane zapisy umowne pozwalają uniknąć ewentualnych sporów np. tych dotyczących drobnych napraw.

Pozostałe dokumenty

Zawarcie samej umowy najmu to tylko pierwszy krok. Obok zawarcia umowy najmu koniecznym jest jeszcze:

  • Złożenie przez najemcę oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji – wymóg formy aktu notarialnego,
  • Wskazanie przez najemcę lokalu, w którym zamieszka w przypadku eksmisji – wymóg formy pisemnej,
  • Wyrażenie zgody przez właściciela ww. lokalu na zamieszkanie najemcy w lokalu w przypadku jego eksmisji – wymóg formy pisemnej z możliwością żądania notarialnego poświadczenia podpisu,
  • Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego.

Najem okazjonalny krok po kroku

Prawidłowe zawarcie umowy najmu okazjonalnego wymaga sporządzenia pięciu odrębnych dokumentów. Dlatego też, w celu ułatwienia procesu, najemca na spotkanie z notariuszem powinien przynieść podpisane już oświadczenia najemcy o wskazaniu lokalu oraz zgodę właściciela lokalu zastępczego. Mając podpisane oba te dokumenty strony mogą w kancelarii notarialnej podpisać umowę najmu, na podstawie której notariusz sporządzi oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Proponowana kolejność czynności nie jest przypadkowa. Istotnym jest, aby wynajmujący wyszedł z kancelarii z kompletem dokumentów. Tylko to da mu gwarancje możliwości szybkiej problematycznego lokatora.

Wizyta u notariusza

W celu zawarcia umowy najmu okazjonalnego nie obędzie się bez wizyty u notariusza. Wbrew powszechnym opiniom nie wiąże się to z dużym wydatkiem. Opłata notarialna za sporządzenie notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji to ok. 300-400 zł. Najczęściej koszt ten jest przerzucany na najemcę, o czym oczywiście warto wspomnieć w umowie najmu.

Zgłoszenie do urzędu skarbowego

Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nakładają na wynajmującego obowiązek zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego. Wbrew pozorom zgłoszenie jest istotne nie tylko z punktu widzenia rozliczenia z fiskusem. W orzecznictwie i doktrynie dominuje bowiem pogląd, że brak zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego skutkuje rekwalifikacją umowy na umowę najmu zwykłego. W praktyce oznacza to, że wynajmujący jest pozbawiony możliwości skorzystania z szybkiej ścieżki eksmisji przewidzianej dla umowy najmu okazjonalnego.

Kancelaria – najem okazjonalny

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wymaga dochowania szeregu formalności. Ich niedopełnienie może rodzić poważne skutki dla wynajmującego. Dlatego też, warto zadbać o to, by umowa była prawidłowo przygotowana, a jej zawarcie przebiegło zgodnie z wymogami prawa.

Moje usługi obejmują zarówno przygotowanie niezbędnych dokumentów, jak i przeprowadzenie przez cały proces zawierania umowy najmu okazjonalnego. Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu poprzez poniżej zamieszczony formularz elektroniczny (kliknij „Kontakt”). Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams oraz osobiście. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “Kontakt” oraz w stopce strony internetowej.

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Najnowsze artykuły

Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Windykacja Kraków

Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o.

Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o. to jeden z częściej stosowanych wariantów finansowania. Zawarcie umowy pożyczki ze wspólnikiem nie wymaga bowiem przejścia rygorystycznego i czasochłonnego procesu analizy zdolności kredytowej. […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej