Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o.

8 lutego 2024

Maciej Mierecki

1:57

  • Bez kategorii
  • Prawo gospodarcze

Maciej Mierecki Autor

Maciej Mierecki

Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o. to jeden z częściej stosowanych wariantów finansowania. Zawarcie umowy pożyczki ze wspólnikiem nie wymaga bowiem przejścia rygorystycznego i czasochłonnego procesu analizy zdolności kredytowej. Wymaga jednak dochowania istotnych formalności związanych z regulacjami kodeksu spółek handlowych.

Zgody na zawarcie umowy pożyczki

Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy wspólnikiem a spółką z o.o. może wymagać uzyskania wcześniejszych zgód korporacyjnych.

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wspólnik jest równocześnie członkiem zarządu. W takiej sytuacji do zawarcia umowy pożyczki koniecznym jest uzyskanie uprzedniej zgody zgromadzenia wspólników. Zgoda ta powinna spełniać wymogi formalne. Warto podkreślić, że brak uzyskania zgody będzie rodzić nieważność umowy.

Oprócz tego trzeba pamiętać, że kodeks spółek handlowych wprowadza ograniczenia dotyczące rozporządzania prawami i zaciągania zobowiązań do świadczeń o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego. Co istotne, ograniczenie to może być odmiennie uregulowane w umowie spółki. Przed zawarciem umowy pożyczki trzeba przenalizować umowę spółki.

Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o. – reprezentacja

W przypadku umów zawieranych pomiędzy spółką a członkiem zarządu obowiązują odmienne zasady reprezentacji. Zgodnie z regulacjami kodeksu spółek handlowych w umowie między spółką a członkiem zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Zastosowanie odmiennych zasad reprezentacji będzie zatem konieczne w przypadku, gdy stroną umowy pożyczki będzie wspólnik będący równocześnie członkiem zarządu.

Z oprocentowanie, czy bez?

Przepisy kodeksu cywilnego nie regulują kwestii wynagrodzenia z tytułu zawarcia umowy pożyczki. Milczenie ustawodawcy oznacza, że strony mogą uregulować tą kwestię we własnym zakresie. Umowa pożyczki może zatem przewidywać, że środki finansowe zostaną udostępnione nieodpłatnie.

W przypadku pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika wchodzą jednak w grę również regulacje podatkowe dotyczące cen transferowych. W celu uniknięcia konsekwencji podatkowych umowa pożyczki powinna podlegać oprocentowaniu. Strony umowy powinny również ustalić oprocentowanie na poziomie rynkowym.

Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o. – PCC

Pożyczki udzielane przez wspólnika spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. Kwestia ta jest uregulowana wprost w przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kancelaria Kraków

Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o. wymaga dochowania wymogów formalnych. Nie dochowanie ich może skutkować nieważnością umowy pożyczki. Przygotowanie umowy pożyczki warto zatem powierzyć radcy prawnemu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług kancelarii zachęcam do kontaktu poprzez poniżej zamieszczony formularz elektroniczny. Istnieje również możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams oraz osobiście. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “Kontakt” oraz w stopce strony internetowej.

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Najnowsze artykuły

Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Windykacja Kraków

Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o.

Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o. to jeden z częściej stosowanych wariantów finansowania. Zawarcie umowy pożyczki ze wspólnikiem nie wymaga bowiem przejścia rygorystycznego i czasochłonnego procesu analizy zdolności kredytowej. […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej