Likwidacja spółki z o.o. - Kraków

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem niepowodzenia przyjętego modelu biznesowego. Czasami koniecznym może się okazać likwidacja spółki z o.o. Jest to oczywiście proces sformalizowany i wymaga przeprowadzenia szeregu czynności zgodnie z określonym harmonogramem.

Przyczyny likwidacji

Przepisy prawa wyróżniają cztery podstawowe przyczyny rozwiązania spółki z o.o.:

 • przyczyny przewidziane w umowie lub statucie spółki,
 • uchwała wspólników spółki,
 • rozwiązanie spółki przez sąd w drodze powództwa o rozwiązanie,
 • zakończenie postępowania upadłościowego spółki.

Najczęstszą przyczyną jest zdecydowanie uchwała wspólników. Jest ona podejmowana przeważnie z uwagi na niepowodzenie przyjętego modelu biznesowego lub spory toczące się pomiędzy wspólnikami.

Etapy likwidacji spółki z o.o.

Likwidacja spółki z o.o. na skutek uchwały wspólników to proces wieloetapowy, który obejmuje m. in. następujące etapy:

 • podjęcie uchwał o rozwiązaniu spółki i wyznaczeniu likwidatorów,
 • sporządzenie i zatwierdzenie bilansu oraz sprawozdania finansowego otwarcia,
 • złożenie wniosku o otwarcie likwidacji,
 • ogłoszenie otwarcia likwidacji w MSiG i wezwanie wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności,
 • przeprowadzenie czynności likwidacyjnych i podział ewentualnego majątku,
 • podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i bilansu likwidacyjnego,
 • zgłoszenie wniosku o wykreślenie spółki.

Likwidacja spółki z o.o. – koszty

Oczywiście likwidacja wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów notarialnych oraz sądowych, do których zaliczają się:

 • opłaty notarialne – ok. 1.000 złotych (w przypadku likwidacji za pośrednictwem systemu S24 brak jest opłaty notarialnej),
 • opłaty sądowe i skarbowe – ok. 800 złotych,
 • opłata za ogłoszenie w MSiG – ok. 400 złotych.

Jak długo trwa likwidacja spółki z o.o.?

Przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają, aby przed podziałem majątku spółki upłynął okres 6 miesięcy licząc od daty publikacji w MSiG ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki. Dlatego też, w większości przypadków, likwidacja spółki z o.o. trwa około 8-9 miesięcy. W braku majątku do podziału likwidacja spółki może jednak zakończyć się już nawet po około 4 miesiącach.

Likwidacja spółki z o.o. online?

W dobie cyfryzacji likwidacja może przebiec całkowicie zdalnie. Spotkania z klientami z innych miast odbywają się często zdalnie, zaś dokumenty są przesyłane elektronicznie lub pocztą. Ponadto, również postępowania rejestrowe są prowadzone za pośrednictwem elektronicznych platform – PRS i s24.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Mierecki oferuje kompleksową obsługę prawną w procesie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z terenu całej Polski.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy to temat bardzo istotny w szczególności dla pracowników tzw. sfery budżetowej. Staż pracy pracownika wpływa bowiem na wiele uprawnień wynikających ze stosunku […]

Czytaj więcej
Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Molestowanie seksualne w pracy

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej