Regulamin użytkowania pojazdów służbowych

Regulamin użytkowania pojazdów służbowych to pozycja obowiązkowa w firmach, w których pracownicy korzystają z pojazdów służbowych. Dokument ten pozwala bowiem uporządkować w firmie kwestie związane z korzystaniem z pojazdów służbowych. Jest to o tyle istotne, że w wielu firmach, w których nie ma regulaminu, pracownicy korzystają z pojazdów w sposób dowolny.

Co powinien zawierać regulamin użytkowania pojazdów?

Regulamin powinien zawierać regulacje w zakresie:

 • osób uprawnionych do korzystania z pojazdów,
 • obowiązków użytkownika,
 • celów, do których pojazdy mogą być wykorzystywane,
 • odpowiedzialności materialnej pracownika,
 • kosztów eksploatacji pojazdów służbowych,
 • przejazdów prywatnych.

Wyżej wymieniony zakres ma wyłącznie charakter ramowy. Tak naprawdę zakres regulacji jest uzależniony od sposobu wykorzystywania pojazdów służbowych w danej firmie. Warto też pamiętać, że w parze z regulaminem idą też jego załączniki zawierające wzory dokumentów wykonawczych takich jak na przykład protokół zdawczo-odbiorczy.

Regulamin użytkowania pojazdów służbowych – obowiązki użytkownika

Należy pamiętać, że pojazd służbowy to nie tylko przywilej, ale również obowiązki. Ważnym punktem każdego regulaminu jest zatem określenie obowiązków, które ciążą na użytkowniku pojazdu. Powinny one dotyczyć takich kwestii jak: bezpieczeństwo jazdy, utrzymanie czystości oraz reguły postępowania w przypadku zdarzenia drogowego.

Wykorzystywanie pojazdów na cele prywatne

Wykorzystywanie pojazdów służbowych na cele prywatne jest prawnie dopuszczalne. Wiąże się jednak z konsekwencjami podatkowymi. Udostępnienie pojazdu służbowego do wykorzystania na cele prywatne skutkuje bowiem powstaniem po stronie korzystającego przychodu. W przypadku pracowników przychód ten jest określony ryczałtowo i wynosi:

 • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o mocy do 60 kW, samochodów elektrycznych lub napędzanych wodorem,
 • 400 zł miesięcznie – dla innych samochodów.

Monitoring pojazdów

W wielu firmach standardem stało się monitorowanie pojazdów służbowych za pomocą lokalizatorów GPS. Pozwala to zmniejszyć ryzyko związane z kradzieżą pojazdu oraz zwiększyć kontrolę nad sposobem wykorzystywania pojazdów.

Pracodawca decydujący się na monitoring powinien pamiętać, że wszelkie formy monitoringu podlegają regulacjom kodeksu pracy. Wprowadzenie monitoringu wiąże się z dodatkowymi obowiązkami pracodawcy takimi jak na przykład przygotowanie regulaminu monitoringu. Uregulowanie kwestii związanych z monitoringiem jest szczególnie istotne w kontekście ewentualnego wykorzystywania pojazdów służbowych do celów prywatnych.

Kancelaria Kraków – regulamin użytkowania pojazdów służbowych

Radca Prawny Maciej Mierecki oferuje przygotowanie regulaminu użytkowania pojazdów służbowych. Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy to temat bardzo istotny w szczególności dla pracowników tzw. sfery budżetowej. Staż pracy pracownika wpływa bowiem na wiele uprawnień wynikających ze stosunku […]

Czytaj więcej
Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Molestowanie seksualne w pracy

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej