Spółka dla weterynarza

28 maja 2024

Maciej Mierecki

2:12

  • Bez kategorii
  • Prawo gospodarcze

Maciej Mierecki Autor

Maciej Mierecki

Jaka spółka dla weterynarza? To jedno z pierwszych pytań jakie zadają sobie weterynarza zamierzający założyć wspólny gabinet weterynaryjny. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista. Prawo daje bowiem dość szeroki wachlarz możliwości.

Spółka dla weterynarza – kapitałowa czy osobowa?

Spółki prawa handlowego dzielą się na spółki osobowe i kapitałowe. W tych pierwszych istotną rolę odgrywa wzajemne zaufanie i zaangażowanie wspólników w działalność spółki. Umowa spółki pozwala uregulować wspólnikom kwestie związane ze świadczeniem pracy na rzecz spółki, czy też wstąpieniem nowego wspólnika.

W spółkach kapitałowych najistotniejszą rolę odgrywa kapitał. Osoba wspólnika ma mniejsze znaczenie, nie musi się ona angażować w działalność spółki. Co więcej zmiana wspólnika następuje na skutek prostego nabycia udziałów np. w drodze umowy sprzedaży lub darowizny.

Do spółek osobowych zaliczamy m. in. spółki jawne i partnerskie. Najczęściej spotykaną spółką kapitałową jest z kolei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka partnerska dla weterynarza

Ciekawym rozwiązaniem prawnym dla weterynarzy jest spółka partnerska. Partnerami spółki partnerskiej są osoby wykonujące wolne zawody (np. lekarza, lekarza weterynarii, psychologa, architekta).

Spółka partnerska charakteryzuje się unikalnymi regulacjami w zakresie odpowiedzialności cywilnej partnerów. Wszyscy partnerzy solidarnie odpowiadają ze spółką za zaciągnięte przez spółkę zobowiązania, które wiążą się z jej zwykłym funkcjonowaniem (np. spłata kredytów, zobowiązania podatkowe). Co istotne odpowiedzialność partnera w spółce partnerskiej nie obejmuje:

  • zobowiązań, które powstały w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce;
  • zobowiązań spowodowanych przez pracowników i współpracowników spółki, którzy podlegali kierownictwu innego partnera.

W praktyce oznacza to, że partner nie odpowiada za tzw. błąd w sztuce spowodowany przez innego partnera lub pracownika podlegającego kierownictwu tego partnera.

Spółka z o.o. dla weterynarza

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby lekarze weterynarii rozpoczęli działalność w formie spółki z o.o. W praktyce w tego typu sytuacjach wspólnicy są równocześnie członkami zarządu. Spółka z o.o. daje niewątpliwie większe bezpieczeństwo prawne. Posiada ona bowiem osobowość prawną i to ona, co do zasady, ponosi odpowiedzialność za długi. Mankamentem jest tzw. podwójne opodatkowanie. Polega ono na tym, że firma płaci podatek CIT od dochodu spółki, a następnie wspólnicy są zobowiązani do odprowadzania podatku PIT od dywidendy. Więcej o założeniu spółki z o.o. przeczytasz tutaj.

Spółka dla weterynarza – inne obowiązki

Warto pamiętać, że założenie spółki to nie koniec formalności. Rejestracja spółki wiąże się też m. in. z:

  • przygotowaniem zgłoszenia do rejestru CRBR,
  • przygotowaniem zgłoszenia do urzędu skarbowego,
  • rejestracją na potrzeby podatku VAT,
  • zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kancelaria Kraków

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Mierecki udziela kompleksowej pomocy prawnej w procesie wyboru odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności oraz rejestracji spółki.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do umówienia się na poradę prawną dzwoniąc pod numer 794-391-423. Istnieje możliwość umówienia telefonicznej porady prawnej lub za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “Kontakt” oraz w stopce strony internetowej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Najnowsze artykuły

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysługuje każdemu żołnierzowi niezadowolonemu z wydanego orzeczenia. Oczywiście orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej ma istotny wpływ na dalszą służbę żołnierza. Komisja lekarska wydając orzeczenie przyznaje […]

Czytaj więcej
Spółka dla weterynarza

Spółka dla weterynarza

Jaka spółka dla weterynarza? To jedno z pierwszych pytań jakie zadają sobie weterynarza zamierzający założyć wspólny gabinet weterynaryjny. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista. Prawo daje bowiem dość […]

Czytaj więcej
Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Przydział mobilizacyjny

Przydział mobilizacyjny to hasło, które co raz częściej pojawia się w rozmowach rezerwistów. Jest to naturalna konsekwencja zwiększonej aktywności Wojskowych Centrów Rekrutacyjnych. Część osób powoływanych na ćwiczenia wojskowe otrzymuje bowiem […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej