Odwołanie od powołania na ćwiczenia wojskowe

Inwazja Rosji na Ukrainę skutkowała wzrostem powołań rezerwistów na ćwiczenia wojskowe. Co raz częściej zdarza się, że wezwania na ćwiczenia wojskowe otrzymują nie tylko rezerwiści, którzy odbyli służbę wojskową, ale również osoby które przeszły jedynie przez kwalifikację wojskową. Wraz z upływem lat może się jednak okazać, że osoby powołane na ćwiczenia wojskowe nie są zdolne do służby ze względów zdrowotnych lub ich sytuacja życiowa nie pozwala na odbycie nawet krótkich ćwiczeń wojskowych. Takim osobom przysługuje prawo, aby złożyć odwołanie od powołania na ćwiczenia wojskowe.

Czy można się odwołać od powołania na ćwiczenia wojskowe?

Powołanie na ćwiczenia wojskowe następuje w formie decyzji administracyjnej. W konsekwencji powołanemu na ćwiczenia wojskowe przysługuje prawo do złożenia odwołania na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

Zgodnie z regułami kodeksowymi odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Zainteresowanemu przysługuje uprawnienie do złożenia odwołania do organu wyższej instancji. Należy przy tym pamiętać, że odwołanie do organu wyższej instancji składa się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję. Istotnym jest, że termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Odwołanie od powołania na ćwiczenia wojskowe – przesłanki zwolnienia

Ustawa o obronie ojczyzny przewiduje szereg zwolnień z obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych. Wnosząc odwołanie istotnym jest skupienie się, przede wszystkim, na ustawowych przesłankach zwolnienia. Warto pamiętać, że wojsko nie powołuje na ćwiczenia osób wyłączonych od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Ustawa o obronie ojczyzny przewiduje w tym zakresie szereg przesłanek zwalniających. W szczególności zaliczają się do nich m. in. stan zdrowia trwale uniemożliwiający służbę, znaczny stopień niepełnosprawności lub konieczność opieki nad dzieckiem (pod pewnymi warunkami). Ponadto, nie powołuje się na ćwiczenia osób, które:

  • prowadzą własną kampanię wyborczą do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego – w czasie jej trwania;
  • zostały wybrane na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji;
  • pełnią funkcję organów jednostek samorządu terytorialnego albo sprawują mandat radnego;
  • zajmują kierownicze stanowiska w urzędach administracji rządowej;
  • zostały przeznaczone do odbycia służby zastępczej lub odbyły tę służbę – więcej na temat służby zastępczej przeczytasz tutaj.

Warto również nadmienić, że konstytucja gwarantuje prawo do odmowy służby wojskowej. Prawo to przysługuje osobom, które ze względu na przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie mogą pełnić służby.

Skarga do sądu administracyjnego

Co istotne, przepisy wykluczają możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję w sprawie powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych. Dlatego istotnym jest, aby odwołanie od powołania na ćwiczenia wojskowe było sporządzona w możliwie jak najbardziej profesjonalny sposób. Wadliwe wniesienie odwołania najprawdopodobniej będzie bowiem skutkować utratą szansy na uchylenie decyzji.

Konsekwencje niestawienia się na ćwiczenia wojskowe

Na koniec niestawienie się na ćwiczenia wojskowe bez uzasadnionej przyczyny jest wykroczeniem i podlega karze aresztu lub grzywny. Zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń sąd może orzec karę aresztu w wymiarze od 5 do 30 dni. Z kolei kara grzywny jest wymierzana w wysokości do 5 000 zł.

Kancelaria – odwołanie się od powołania na ćwiczenia wojskowe

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Mierecki pomaga klientom w sprawach o powołanie na ćwiczenia wojskowe.

Osoby zainteresowane umówieniem się na poradę prawną dotyczącą odwołania od powołania na ćwiczenia wojskowe zapraszam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
  • Klient indywidualny
  • Inżynieria Projektowa
  • Klient indywidualny
  • Paradigm
  • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Creation d'une societe en Pologne

Création d’une entreprise en Pologne

La création d’une société en Pologne par des étrangers est légalement autorisée et assez fréquente. Dans la plupart des cas, les clients étrangers choisissent de créer une société à responsabilité […]

Czytaj więcej
Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysługuje każdemu żołnierzowi niezadowolonemu z wydanego orzeczenia. Oczywiście orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej ma istotny wpływ na dalszą służbę żołnierza. Komisja lekarska wydając orzeczenie przyznaje […]

Czytaj więcej
Spółka dla weterynarza

Spółka dla weterynarza

Jaka spółka dla weterynarza? To jedno z pierwszych pytań jakie zadają sobie weterynarza zamierzający założyć wspólny gabinet weterynaryjny. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista. Prawo daje bowiem dość […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej