Odwołanie od powołania na ćwiczenia wojskowe

Inwazja Rosji na Ukrainę skutkowała wzrostem powołań rezerwistów na ćwiczenia wojskowe. Co raz częściej zdarza się, że wezwania na ćwiczenia wojskowe otrzymują nie tylko rezerwiści, którzy odbyli służbę wojskową, ale również osoby które przeszły jedynie przez kwalifikację wojskową. Wraz z upływem lat może się jednak okazać, że osoby powołane na ćwiczenia wojskowe nie są zdolne do służby ze względów zdrowotnych lub ich sytuacja życiowa nie pozwala na odbycie nawet krótkich ćwiczeń wojskowych. Takim osobom przysługuje prawo, aby złożyć odwołanie od powołania na ćwiczenia wojskowe.

Czy można się odwołać od powołania na ćwiczenia wojskowe?

Powołanie na ćwiczenia wojskowe następuje w formie decyzji administracyjnej. W konsekwencji powołanemu na ćwiczenia wojskowe przysługuje prawo do złożenia odwołania na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

Zgodnie z regułami kodeksowymi odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Zainteresowanemu przysługuje uprawnienie do złożenia odwołania do organu wyższej instancji. Należy przy tym pamiętać, że odwołanie do organu wyższej instancji składa się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję. Istotnym jest, że termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Odwołanie od powołania na ćwiczenia wojskowe – przesłanki zwolnienia

Ustawa o obronie ojczyzny przewiduje szereg zwolnień z obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych. Wnosząc odwołanie istotnym jest skupienie się, przede wszystkim, na ustawowych przesłankach zwolnienia. Warto pamiętać, że wojsko nie powołuje na ćwiczenia osób wyłączonych od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Ustawa o obronie ojczyzny przewiduje w tym zakresie szereg przesłanek zwalniających. W szczególności zaliczają się do nich m. in. stan zdrowia trwale uniemożliwiający służbę, znaczny stopień niepełnosprawności lub konieczność opieki nad dzieckiem (pod pewnymi warunkami). Ponadto, nie powołuje się na ćwiczenia osób, które:

  • prowadzą własną kampanię wyborczą do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego – w czasie jej trwania;
  • zostały wybrane na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji;
  • pełnią funkcję organów jednostek samorządu terytorialnego albo sprawują mandat radnego;
  • zajmują kierownicze stanowiska w urzędach administracji rządowej;
  • zostały przeznaczone do odbycia służby zastępczej lub odbyły tę służbę.

Skarga do sądu administracyjnego

Co istotne, przepisy wykluczają możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję w sprawie powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych. Dlatego istotnym jest, aby odwołanie od powołania na ćwiczenia wojskowe było sporządzona w możliwie jak najbardziej profesjonalny sposób. Wadliwe wniesienie odwołania najprawdopodobniej będzie bowiem skutkować utratą szansy na uchylenie decyzji.

Konsekwencje niestawienia się na ćwiczenia wojskowe

Na koniec niestawienie się na ćwiczenia wojskowe bez uzasadnionej przyczyny jest wykroczeniem i podlega karze aresztu lub grzywny. Mianowicie zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń konsekwencją jest kara aresztu jest orzekana w wymiarze od 5 do 30 dni, z kolei kara grzywny jest wymierzana w wysokości do 5 000 zł.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga klientom w sprawach o powołanie na ćwiczenia wojskowe. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje sporządzenie odwołania od decyzji o powołaniu na ćwiczenia wojskowe oraz usługi reprezentacji w postępowaniu odwoławczym.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
  • Klient indywidualny
  • Inżynieria Projektowa
  • Klient indywidualny
  • Paradigm
  • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Jak sprawdzić czy nastąpiło zatarcie skazania?

W jednym z ostatnich wpisów na blogu pisałem szczegółowo o tym czym jest instytucja zatarcia skazania. Kontynuując tą tematykę warto pochylić się nad kwestiami praktycznymi. Taką kwestią jest bez wątpienia […]

Czytaj więcej
Odwołanie od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie cieszy się najlepszą opinią wśród Polaków. W powszechnym odczuciu zakład często niesłusznie odmawia przyznania świadczeń. Duże zastrzeżenia budzą w szczególności orzeczenia lekarzy orzeczników. Dlatego też warto […]

Czytaj więcej

Najem okazjonalny – jak zawrzeć umowę?

Najem okazjonalny jest ciekawą alternatywą dla zwykłego najmu. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wymaga jednak dochowania licznych formalności. Inaczej niż w przypadku zwykłego najmu ich niedochowanie może skutkować dość przykrymi konsekwencjami […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej