Odszkodowanie komunikacyjne

Kierowcy z dłuższym stażem wiedzą, że uniknięcie stłuczki lub wypadku jest trudne. Przy rosnących cenach aut i części samochodowych nawet drobna stłuczka może wiązać się ze znacznym kosztem naprawy. Na dodatek, dość powszechną praktyką towarzystw ubezpieczeniowych jest zaniżanie odszkodowania powypadkowego z OC sprawcy.

Szkoda w pojeździe

Co do zasady poszkodowany ma prawo do otrzymania odszkodowania pokrywającego całkowitą kwotę remontu pojazdu. Kwota ta powinna zostać pokryta z polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują dwa warianty likwidacji szkody:

 • wariant kosztorysowy – ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie w wysokości ustalonej w oparciu o kosztorys naprawy sporządzony przez rzeczoznawcę. Poszkodowany nie ma obowiązku przeznaczenia odszkodowania na naprawę pojazdu,
 • wariant warsztatowy – odszkodowanie jest rozliczane w oparciu o rzeczywiście poniesione koszty naprawy. W tym wariancie naprawa jest wykonywana w warsztacie współpracującym z ubezpieczycielem lub w punkcie ASO. Co istotne, rozliczenie finansowe następuje pomiędzy warsztatem a towarzystwem ubezpieczeniowym.

Szkoda całkowita

Wyjątkiem od zasady pełnej restytucji kosztów remontu jest szkoda całkowita. Jest to sytuacja, w której szkoda na pojeździe (koszty naprawy) przewyższają wartość rynkową pojazdu przed wypadkiem. Wówczas odszkodowanie ustalane jest tzw. metodą dyferencyjną. Polega ona na ustaleniu wysokości odszkodowania poprzez pomniejszenie wartości pojazdu sprzed uszkodzenia o wartość pozostałości powypadkowych (wrak pojazdu). Z oczywistych względów nie jest korzystne dla poszkodowanych. Zostają oni bowiem z wrakiem oraz odszkodowaniem nie pozwalającym na pokrycie pełnych kosztów naprawy.

Szkoda na osobie

W wypadku może ucierpieć nie tylko pojazd kierowcy, ale również i on sam. Warto pamiętać, że szkody na osobie również powinny być naprawione przez sprawcę lub jego ubezpieczyciela. W przypadku doznania obrażeń poszkodowany może ubiegać się o następujące rodzaje świadczeń:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – świadczenie pieniężne mające na celu rekompensatę cierpień fizycznych i psychicznych;
 • zwrotu kosztów powypadkowych – świadczenie pieniężne z tytułu poniesionych kosztów: leczenia, opieki oraz dojazdów do placówek medycznych itp.;
 • zwrotu utraconych zarobków – świadczenie pieniężne przyznawane za  okres po wypadku, w którym poszkodowany nie świadczył pracy;
 • renty uzupełniającej – świadczenie mające na celu wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przed i po wypadku;
 • renty na zwiększone potrzeby – świadczenie pozwalające zapewnić na przyszłość środki niezbędne do poprawy stanu zdrowia poszkodowanego po wypadku.

Reklamacja od decyzji ubezpieczyciela

Należy również pamiętać, że niekorzystna decyzja ubezpieczyciela nie zamyka drogi do dochodzenia wyższego odszkodowania. Zgodnie z przepisami prawa zgłaszającemu szkodę przysługuje prawo do złożenia reklamacji od decyzji ubezpieczyciela. Termin na zgłoszeni reklamacji wynosi 30 dni.

Jeżeli i ten środek nie pomoże przekonać towarzystwo ubezpieczeń do uznania roszczenia lub zwiększenia kwoty odszkodowania, pozostaje poszkodowanemu wystąpić na drogę sądową.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Mierecki reprezentuje klientów w sprawach dotyczących odszkodowań komunikacyjnych. Klientom zapewniam pomoc prawną przy wyegzekwowaniu odszkodowania w należnej kwocie zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Jak sprawdzić czy nastąpiło zatarcie skazania?

W jednym z ostatnich wpisów na blogu pisałem szczegółowo o tym czym jest instytucja zatarcia skazania. Kontynuując tą tematykę warto pochylić się nad kwestiami praktycznymi. Taką kwestią jest bez wątpienia […]

Czytaj więcej

Odwołanie od decyzji ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie cieszy się najlepszą opinią wśród Polaków. W powszechnym odczuciu zakład często niesłusznie odmawia przyznania świadczeń. Duże zastrzeżenia budzą w szczególności orzeczenia lekarzy orzeczników. Dlatego też warto […]

Czytaj więcej

Najem okazjonalny – jak zawrzeć umowę?

Najem okazjonalny jest ciekawą alternatywą dla zwykłego najmu. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wymaga jednak dochowania licznych formalności. Inaczej niż w przypadku zwykłego najmu ich niedochowanie może skutkować dość przykrymi konsekwencjami […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej