Dochodzenie odszkodowań

Osobie, która poniosła szkodę przysługują uprawnienia określone przepisami kodeksu cywilnego. Jednym z takich uprawnień jest możliwość żądania odszkodowania, czyli świadczenia pieniężnego będącego rekompensatą za poniesione straty. Najczęściej z dochodzeniem rekompensaty pieniężnej mamy do czynienia w sprawach o:

 • odszkodowanie komunikacyjne,
 • odszkodowanie za wypadek przy pracy,
 • odszkodowanie za zalanie mieszkania,
 • odszkodowanie za szkody spowodowane pożarem,
 • odszkodowanie za niewykonanie umowy.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego poszkodowany może żądać nie tylko wypłaty odszkodowania, ale również zadośćuczynienia. Te dwa pojęcia nie są ze sobą tożsame. Odszkodowanie jest to bowiem świadczenie pieniężne mające na celu rekompensatę szkody majątkowej. Co ważne, odszkodowanie może obejmować nie tylko szkody rzeczywiste (zmniejszenie stanu majątkowego), ale również utracone korzyści, tj. zyski, które poszkodowany by uzyskał gdyby nie doznał szkody.

Zadośćuczynienie ma odmienny cel, którym jest rekompensata finansowa za szkody o charakterze niemajątkowym. Innymi słowy zadośćuczynienie jest rekompensatą za krzywdy psychiczne. Obu świadczeń można dochodzić równocześnie, pod warunkiem że powstałe szkody mają zarówno charakter majątkowy, jak i niemajątkowy. Należy zauważyć, że dochodzenie zadośćuczynienia będzie jednak generalnie wyłączone w przypadku roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Kto odpowiada za szkodę

Co do zasady osobą odpowiedzialną za szkodę jest sprawca. Przepisy prawa przewidują jednak również sytuacje, w których za szkodę może również odpowiadać inna osoba. I tak przykładowo, za małoletnich do lat 13 odpowiadają cywilnie osoby odpowiedzialne za nadzór nad nimi. Innym przykładem jest odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną przez pracownika przy wykonywaniu powierzonej czynności.

W przypadku roszczeń wynikających z umów odpowiedzialność ciąży na kontrahencie, który nienależycie wykonał zobowiązanie lub w ogóle go nie wykonał.

Odszkodowanie od ubezpieczyciela

Odpowiedzialność za szkodę może również ciążyć na ubezpieczycielu. Z taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia w przypadku szkód powypadkowych, komunikacyjnych oraz szkód spowodowanych zalaniem lub pożarem. Odpowiedzialność ubezpieczyciela wynika w tych sytuacjach z umowy ubezpieczenia zawartej ze sprawcą (np. OC pojazdu) lub poszkodowanym (AC pojazdu lub ubezpieczenie mieszkania).

Co istotne, fakt zawarcia umowy ubezpieczenia nie uwalnia sprawcy szkody od odpowiedzialności cywilnej. Poszkodowanemu przysługuje uprawnienie do żądania odszkodowania od sprawcy lub od ubezpieczyciela. Oba te podmioty ponoszą tzw. odpowiedzialność in solidum. Sprawca odpowiada z czynu niedozwolonego, a ubezpieczyciel z umowy ubezpieczenia. Nie oznacza to jednak, że poszkodowany może żądać dwukrotnie odszkodowania. Przysługuje mu bowiem jedno świadczenie. Wypłata świadczenia przez jeden z podmiotów odpowiedzialnych automatycznie zwalnia drugi z odpowiedzialności.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Mierecki reprezentuje klientów w sprawach dotyczących m. in. odszkodowań:

 • powypadkowych,
 • komunikacyjnych,
 • za wypadek przy pracy,
 • za zalanie mieszkania,
 • za pożar,
 • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Klientom zapewniam pomoc prawną przy wyegzekwowaniu odszkodowania w należnej kwocie zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Jak sprawdzić czy nastąpiło zatarcie skazania?

W jednym z ostatnich wpisów na blogu pisałem szczegółowo o tym czym jest instytucja zatarcia skazania. Kontynuując tą tematykę warto pochylić się nad kwestiami praktycznymi. Taką kwestią jest bez wątpienia […]

Czytaj więcej

Odwołanie od decyzji ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie cieszy się najlepszą opinią wśród Polaków. W powszechnym odczuciu zakład często niesłusznie odmawia przyznania świadczeń. Duże zastrzeżenia budzą w szczególności orzeczenia lekarzy orzeczników. Dlatego też warto […]

Czytaj więcej

Najem okazjonalny – jak zawrzeć umowę?

Najem okazjonalny jest ciekawą alternatywą dla zwykłego najmu. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wymaga jednak dochowania licznych formalności. Inaczej niż w przypadku zwykłego najmu ich niedochowanie może skutkować dość przykrymi konsekwencjami […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej