Zatarcie skazania

Prawomocne skazanie za przestępstwo pociąga za sobą szereg nieprzyjemnych konsekwencji społecznych i prawnych. Wyrok skazujący w sposób istotny zmienia bowiem status prawny skazanego. Z chwilą prawomocnego skazania informacja o tym zdarzeniu jest przekazywana do Krajowego Rejestru Karnego. Co istotne, może ona być udostępniana nie tylko szeroko pojętym służbom, ale również pracodawcy. Jest tak, albowiem dla wykonywania niektórych zawodów oraz funkcji wymagany jest brak karalności. Niewątpliwie, skazanie pozostawia piętno zarówno na życiu osobistym, jak i zawodowym. Skazany ma jednak szansę na rozpoczęcie nowego życia. Szansą tą jest zatarcie skazania.

Istota i skutki zatarcia skazania

Zatarcie skazania jest instytucją prawną uregulowaną w kodeksie karnym. Jej głównym celem jest przywrócenie skazanemu statusu prawnego sprzed momentu skazania. W założeniu ma to mu umożliwić rozpoczęcie nowego życia, bez odium popełnionego przestępstwa. Przyjmuje się bowiem, że człowiek, który odbył karę powinien móc wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego też, podług art. 106 kodeksu karnego, z chwilą zatarcia skazania uważa się za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru. Taka treść przepisu umożliwia pełną rehabilitację skazanego.

Zatarcie skazania – przesłanki

Przesłanki oraz tryb zatarcia skazania zostały uzależnione od rodzaju i wymiary kary orzeczonej wyrokiem. Nie ma zatem jednej złotej reguły.

I tak, zgodnie z art. 76 § 1 i 107 kodeksu karnego zatarcie skazania następuje:

 • w razie skazania na karę pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności – z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania,
 • w razie skazania na karę ograniczenia wolności – z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania,
 • w razie skazania na karę grzywny – z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania,
 • w razie odstąpienia od wymierzenia kary – z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia,
 • w razie skazania na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania – z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Należy również pamiętać, że zatarcie skazania nie nastąpi, jeżeli nie wykonano, nie darowano lub nie przedawnił się orzeczony środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny. Oprócz tego, w przypadku, gdy sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań.

Z urzędu, czy na wniosek?

We wszystkich wymienionych powyżej przypadkach do zatarcia skazania dochodzi z mocy samego prawa. W konsekwencji, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, po upływie czasu wymaganego ustawą, informacje o skazaniu usuwa się z urzędu, a osoba w stosunku do której skazanie uległo zatarciu, winna być traktowana jako osoba niekarana. Oznacza to, że wniosek skazanego nie jest konieczny, a KRK powinien sam dokonać usunięcia danych o skazaniu.

Nie należy jednak zapominać, o tym że w przypadku orzeczenia kary pozbawienia wolności zatarcie skazania jest również możliwe przed upływem określonego w kodeksie okresu czasu. Może to nastąpić wyłącznie na wniosek skazanego, po upływie 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

Czy wniosek o zatarcie skazania to tylko formalność?

Warto zauważyć, że przepis art. 107 § 2 kodeksu karnego posługuje się sformułowaniem „sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania (…)”, a nie „sąd na wniosek skazanego zarządza zatarcie skazania (…)”. Innymi słowy pozytywne rozpatrzenie wniosku o wcześniejsze zatarcie skazania zależy od indywidualnej oceny sądu. Nie należy zatem traktować po „macoszemu” postępowania o zatarcie skazania. Piszący wniosek winien go dobrze umotywować. Sąd powinien zapoznać się z szerokim spektrum argumentów, które przemawiają za wcześniejszym zatarciem skazania. Trzeba też pamiętać o dochowaniu formalności związanych z konstrukcją samego wniosku oraz wniesieniem opłaty sądowej od wniosku. Brak dochowania formalności lub wniesienia opłaty w najlepszym wypadku wstrzyma rozpatrzenie wniosku, a w najgorszym spowoduje jego odrzucenie.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga klientom w zatarciu skazania. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • przygotowanie wniosku o zatarcie skazania,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym o zatarcie skazania.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Creation d'une societe en Pologne

Création d’une entreprise en Pologne

La création d’une société en Pologne par des étrangers est légalement autorisée et assez fréquente. Dans la plupart des cas, les clients étrangers choisissent de créer une société à responsabilité […]

Czytaj więcej
Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysługuje każdemu żołnierzowi niezadowolonemu z wydanego orzeczenia. Oczywiście orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej ma istotny wpływ na dalszą służbę żołnierza. Komisja lekarska wydając orzeczenie przyznaje […]

Czytaj więcej
Spółka dla weterynarza

Spółka dla weterynarza

Jaka spółka dla weterynarza? To jedno z pierwszych pytań jakie zadają sobie weterynarza zamierzający założyć wspólny gabinet weterynaryjny. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista. Prawo daje bowiem dość […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej