Posiadanie narkotyków – umorzenie postępowania

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2019 r. stwierdzono blisko 67 tysięcy przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Aż 64% tych przestępstw dotyczyło posiadania narkotyków. Oznacza to, że co roku Policja zatrzymuje w Polsce ponad 40 tysięcy osób pod zarzutem posiadania narkotyków. W dużej mierze zatrzymywane są to osoby posiadające na własny użytek bardzo niewielkie ilości narkotyków.

Posiadanie narkotyków – kara

Polskie prawo zabrania posiadania narkotyków. Kwestia ta została uregulowana w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z art. 62 wspomnianej ustawy ten, kto posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Co istotne, ustawa poza typem podstawowym przewiduje również typy kwalifikowany i uprzywilejowany przestępstwa posiadania narkotyków:

 • typ kwalifikowany – w przypadku posiadania znacznej ilości substancji niedozwolonych sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10,
 • typ uprzywilejowany – w przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Posiadanie narkotyków – umorzenie postępowania

W wypadku zatrzymania za posiadanie narkotyków uniewinnienie jest bardzo rzadko spotykanym rozstrzygnięciem. Wynika to z charakteru przestępstwa stypizowanego w art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie bowiem z przepisem karalne jest już samo posiadanie narkotyków. Dlatego też uniewinnienie najczęściej następuje w przypadkach, gdy narkotyki zostały podrzucone lub okazało się, że posiadane środki nie są substancjami zakazanymi.

Nie oznacza to jednak, że oskarżony jest pozbawiony realnej możliwości obrony. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje, że w określonych przypadkach postępowanie można umorzyć. Jest to o tyle korzystne, że w wypadku umorzenia zatrzymany pozostaje osobą niekaraną. W praktyce, osoba taka może zatem uzyskać zaświadczenie o niekaralności.

Posiadanie narkotyków – kiedy umorzenie postępowania?

Umorzenie postępowania może nastąpić w przypadku, gdy zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki:

 • ilość posiadanych środków zabronionych była nieznaczna,
 • środki były przeznaczone na użytek własny.

a orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na:

 • okoliczności popełnienia czynu,
 • stopień społecznej szkodliwości czynu.

Należy mieć zatem na względzie, że umorzenie postępowania może mieć miejsce jedynie, gdy zatrzymany posiadał narkotyki na użytek własny. Innymi słowy sprawca posiadał substancje w celu zażycia, a nie sprzedaży lub udzielenia innym osobom. Nadto, ilość posiadanych środków powinna być nieznaczna.

Nieznaczna ilość, czyli ile?

Ustawodawca nie zdefiniował czym jest „nieznaczna ilość”. Brak legalnej definicji nakazuje odwoływać się do literalnej wykładni przepisu. W myśl definicji słownikowej nieznaczny to „niewielki pod względem ilości”, „mało ważny”. W orzecznictwie i doktrynie przeważają poglądy, zgodnie z którymi „nieznaczna ilość” narkotyku, powinna odpowiadać doraźnym potrzebom uzależnionego i nie przekraczać 1-2 porcji. Istnieją jednak też poglądy, zgodnie z którymi przy ocenie tej przesłanki trzeba brać pod uwagę kryterium proporcji ilości zabezpieczonych substancji do potrzeb sprawcy. W większości przypadków ocena ilości narkotyków następuje z uwzględnieniem następujących kryterium:

 • masa wagowa,
 • rodzaj substancji zakazanej (tzw. narkotyk miękki, czy twardy),
 • jakość (stężenie) substancji zakazanej.

Czy wniosek o umorzenie to tylko formalność?

Często zdarza się, że dla jednego prokuratura nieznaczna ilość marihuany to 4 gramy, a dla innego tylko 1,5 grama. Różnice mogą być szczególnie widoczne w porównaniu praktyki organów z dużych miast z tymi z mniejszych powiatów i gmin.

Warto również zauważyć, że przepis art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posługuje się sformułowaniem „postępowanie można umorzyć (…)”, a nie „postępowania umarza się (…)”. Innymi słowy pozytywne rozpatrzenie wniosku o umorzenie postępowania zależy od indywidualnej oceny prokuratora lub sądu. Nie należy zatem traktować po „macoszemu” wniosku o umorzenie postępowania. Prokurator lub sąd powinni zapoznać się z szerokim spektrum argumentów, które przemawiają za umorzeniem postępowania.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga klientom uzyskać umorzenie postępowania karnego o posiadanie narkotyków. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • przygotowanie wniosku o umorzenie postępowania,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym o posiadanie narkotyków.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Jak się bronić?

W wypadku zatrzymania za posiadanie narkotyków uniewinnienie jest bardzo rzadko spotykanym rozstrzygnięciem. Wynika to z charakteru przestępstwa stypizowanego w art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie bowiem z przepisem karalne jest już samo posiadanie narkotyków. Dlatego też uniewinnienie najczęściej następuje w przypadkach, gdy narkotyki zostały podrzucone lub okazało się, że posiadane środki nie są substancjami zakazanymi.

Nie oznacza to jednak, że oskarżony jest pozbawiony realnej możliwości obrony. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje, że w określonych przypadkach postępowanie można umorzyć. Jest to o tyle korzystne, że w wypadku umorzenia zatrzymany pozostaje osobą niekaraną. W praktyce, osoba taka może zatem uzyskać zaświadczenie o niekaralności.

Posiadanie narkotyków a umorzenie postępowania

Umorzenie postępowania może nastąpić w przypadku, gdy zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki:

 • ilość posiadanych środków zabronionych była nieznaczna,
 • środki były przeznaczone na użytek własny.

a orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na:

 • okoliczności popełnienia czynu,
 • stopień społecznej szkodliwości czynu.

Należy mieć zatem na względzie, że umorzenie postępowania może mieć miejsce jedynie, gdy zatrzymany posiadał narkotyki na użytek własny. Innymi słowy sprawca posiadał substancje w celu zażycia, a nie sprzedaży lub udzielenia innym osobom. Nadto, ilość posiadanych środków powinna być nieznaczna.

Nieznaczna ilość, czyli ile?

Ustawodawca nie zdefiniował czym jest „nieznaczna ilość”. Brak legalnej definicji nakazuje odwoływać się do literalnej wykładni przepisu. W myśl definicji słownikowej nieznaczny to „niewielki pod względem ilości”, „mało ważny”. W orzecznictwie i doktrynie przeważają poglądy, zgodnie z którymi „nieznaczna ilość” narkotyku, powinna odpowiadać doraźnym potrzebom uzależnionego i nie przekraczać 1-2 porcji. Istnieją jednak też poglądy, zgodnie z którymi przy ocenie tej przesłanki trzeba brać pod uwagę kryterium proporcji ilości zabezpieczonych substancji do potrzeb sprawcy. W większości przypadków ocena ilości narkotyków następuje z uwzględnieniem następujących kryterium:

 • masa wagowa,
 • rodzaj substancji zakazanej (tzw. narkotyk miękki, czy twardy),
 • jakość (stężenie) substancji zakazanej.

Czy wniosek o umorzenie to tylko formalność?

Zdecydowanie nie. Z uwagi na nieostrość omawianej powyżej przesłanki praktyka prokuratury i sądów jest zróżnicowana. Często zdarza się, że dla jednego prokuratura nieznaczna ilość marihuany to 4 gramy, a dla innego tylko 1,5 grama. Różnice mogą być szczególnie widoczne w porównaniu praktyki organów z dużych miast z tymi z mniejszych powiatów i gmin.

Warto również zauważyć, że przepis art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posługuje się sformułowaniem „postępowanie można umorzyć (…)”, a nie „postępowania umarza się (…)”. Innymi słowy pozytywne rozpatrzenie wniosku o umorzenie postępowania zależy od indywidualnej oceny prokuratora lub sądu. Nie należy zatem traktować po „macoszemu” wniosku o umorzenie postępowania. Prokurator lub sąd powinni zapoznać się z szerokim spektrum argumentów, które przemawiają za umorzeniem postępowania.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga klientom uzyskać umorzenie postępowania karnego o posiadanie narkotyków. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • przygotowanie wniosku o umorzenie postępowania,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym o posiadanie narkotyków.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Creation d'une societe en Pologne

Création d’une entreprise en Pologne

La création d’une société en Pologne par des étrangers est légalement autorisée et assez fréquente. Dans la plupart des cas, les clients étrangers choisissent de créer une société à responsabilité […]

Czytaj więcej
Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysługuje każdemu żołnierzowi niezadowolonemu z wydanego orzeczenia. Oczywiście orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej ma istotny wpływ na dalszą służbę żołnierza. Komisja lekarska wydając orzeczenie przyznaje […]

Czytaj więcej
Spółka dla weterynarza

Spółka dla weterynarza

Jaka spółka dla weterynarza? To jedno z pierwszych pytań jakie zadają sobie weterynarza zamierzający założyć wspólny gabinet weterynaryjny. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista. Prawo daje bowiem dość […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej