Stwierdzenie nabycia spadku

W chwili śmierci spadkodawcy dochodzi do tzw. otwarcia spadku. Z tą też chwilą spadkobiercy dziedziczą spadek z mocy samego prawa. Co do zasady, prawo nie nakłada na spadkobierców obowiązku uzyskiwania żadnego dokumentu, z którego wynika ich prawo do spadku. Nie ma też takiej potrzeby, gdy status spadkobiercy lub spadkobierców nie jest kwestionowany. Stwierdzenie nabycia spadku może się okazać konieczne m. in. gdy:

 • status spadkobiercy lub spadkobierców jest dyskusyjny,
 • spadkobiercy planują dokonać sądowego działu spadku,
 • spadkobierca musi wykazać swój status wobec osób i podmiotów trzecich lub organów państwa, a brak jest możliwości uzyskania notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

W tych sytuacjach koniecznym jest wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku – postępowanie przed sądem

Postępowanie przed sądem jest wszczynane na wniosek, a zatem zalicza się do tzw. postępowań nieprocesowych. Pierwsze pismo wnoszone w sprawie jest zatem wnioskiem, a nie pozwem jak to ma miejsce w przypadku klasycznych postępowań procesowych.

Sądem właściwym do stwierdzania nabycia spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Gdyby jednak nie dało się ustalić ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy wtedy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy.

W toku postępowania sąd bada kto należy do kręgu spadkobierców i czy spadkobierca pozostawił po sobie testament. Sąd rozstrzyga również o ważności testamentu, gdy uczestnicy postępowania podważają testament.

Postępowanie kończy się oczywiście wydaniem postanowienia, w którym sąd określa spadkobierców oraz wskazuje przysługujące im udziały w spadku. Jeżeli w testamencie dokonano zapisu windykacyjnego postanowienia określa również komu przypadła własność przedmiotów stanowiących przedmiot wspomnianego zapisu.

Stwierdzenie nabycia spadku – kto może wystąpić z wnioskiem?

Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, może wystąpić każda osoba, która ma interes. W praktyce do kręgu tych osób zalicza się m. in.:

 • spadkobierców,
 • uprawnionych do zachowku,
 • zapisobierców,
 • wierzycieli spadkodawcy,
 • wierzycieli spadkobiercy,
 • wykonawców testamentu.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga klientom w kwestiach związanych ze spadkobraniem. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych polegających na prawidłowym ustaleniu kręgu spadkobierców,
 • pomoc w uzyskaniu notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenia nabycia spadku,
 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy to temat bardzo istotny w szczególności dla pracowników tzw. sfery budżetowej. Staż pracy pracownika wpływa bowiem na wiele uprawnień wynikających ze stosunku […]

Czytaj więcej
Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Molestowanie seksualne w pracy

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej