Dział spadku

Z chwilą otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy, spadkobiercy wstępują w całość praw i obowiązków zmarłego. W praktyce oznacza to, że spadkobiercy stają się współwłaścicielami całego majątku spadkodawcy, a nie poszczególnych składników masy spadkowej. Każdemu ze spadkobierców przysługuje określony udział spadkowy wyrażony ułamkiem. Taka sytuacja jest najczęściej niekorzystna z punktu widzenia spadkobierców. Majątek spadkodawcy pozostaje bowiem nierozdysponowany, a spadkobiercy nie mogą nim swobodnie dysponować.

W celu rozdysponowania majątku po spadkodawcy dokonuje się działu spadku. Pod tym pojęciem kryją się czynności prawne zmierzające do: ustalenia wartości spadku, zniesienia wspólności majątkowej oraz podziału majątku pomiędzy wszystkich spadkobierców.

Prawo dopuszcza zasadniczo dwa sposoby działu spadku – umowny oraz sądowy.

Umowny dział spadku

Umowny dział spadku jest bez wątpienia najszybszą drogą podziału majątku pomiędzy spadkobierców. Droga ta jest jednak możliwa tylko i wyłącznie w przypadku, gdy wszyscy spadkobiercy są ze sobą zgodni co do formy i sposobu działu spadku. Brak zgody choćby jednego ze spadkobierców wyklucza umowny dział spadku.

Umowa o dział spadku musi zawierać szereg elementów, w tym między innymi:

 • uzgodnienie jakie przedmioty lub prawa przypadają spadkobiercom,
 • sposób działu spadku – podział faktyczny (przyznanie rzeczy lub prawa pewnej osobie), czy też podział cywilny (sprzedaż i podział uzyskanej sumy pomiędzy spadkobierców),
 • wysokości, terminy i sposoby zapłaty wszelkich ewentualnych spłat i dopłat.

Forma umowy o dział spadku

Co do zasady prawo nie przewiduje dla umowy o dział spadku formy szczególnej. Wystarczającym będzie zatem zawarcie umowy w zwykłej formie pisemnej lub nawet ustnej. Odstępstwem od tej reguły będą oczywiście sytuacje, w których przepisy prawa wymagają zachowania formy szczególnej. Najczęściej będzie to dotyczyć umów o dział spadku, w skład którego wchodzą nieruchomości lub własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. W takich sytuacjach koniecznym będzie zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

Sądowy dział spadku

Jeżeli spadkobiercy nie dojdą do porozumienia pozostaje im wejść na drogę sądową. W tym celu koniecznym jest złożenie wniosku o sądowy dział spadku. Uprawnienie do złożenia takiego wniosku przysługuje spadkobiercom, nabywcy udziału w spadku oraz wierzycielom spadkobierców. Co do zasady, postępowanie o dział spadku toczy się przed sądem rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

W toku postępowania sąd ustala skład i wartość spadku podlegającego podziałowi. Jeżeli wartość jest sporna między stronami, istnieje możliwość wyceny majątku przez biegłego rzeczoznawcę. Co istotne, uczestnicy w swoich pismach wskazują też preferowany sposób działu spadku.

Dział spadku – sposoby podziału

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego sąd w postępowaniu o dział spadku może dokonać podziału poprzez:

 • podział fizyczny i przyznanie spadkobiercom określonych składników majątku spadkowego. proporcjonalnie do przysługujących im udziałów. Jeżeli wartość przyznanych części nie odpowiada wielkości udziałów, możliwe jest ustalenie dopłat,
 • przyznanie składników majątku spadkowego w całości jednemu bądź kilku spadkobiercom, z koniecznością ustalenia obowiązku spłaty na rzecz pozostałych współspadkobierców,
 • zarządzenie sprzedaży składników majątku spadkowego i dokonanie podziału uzyskanej ceny sprzedaży proporcjonalnie do przypadających spadkobiercom udziałów.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga klientom w kwestiach związanych ze spadkobraniem. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • negocjowanie i przygotowanie umów o dział spadku,
 • sporządzanie wniosków o dział spadku,
 • kompleksowe prowadzenie spraw o dział spadku.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Jak sprawdzić czy nastąpiło zatarcie skazania?

W jednym z ostatnich wpisów na blogu pisałem szczegółowo o tym czym jest instytucja zatarcia skazania. Kontynuując tą tematykę warto pochylić się nad kwestiami praktycznymi. Taką kwestią jest bez wątpienia […]

Czytaj więcej

Odwołanie od decyzji ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie cieszy się najlepszą opinią wśród Polaków. W powszechnym odczuciu zakład często niesłusznie odmawia przyznania świadczeń. Duże zastrzeżenia budzą w szczególności orzeczenia lekarzy orzeczników. Dlatego też warto […]

Czytaj więcej

Najem okazjonalny – jak zawrzeć umowę?

Najem okazjonalny jest ciekawą alternatywą dla zwykłego najmu. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wymaga jednak dochowania licznych formalności. Inaczej niż w przypadku zwykłego najmu ich niedochowanie może skutkować dość przykrymi konsekwencjami […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej