Zachowek po rodzicach

Spadkodawca ma prawo sporządzić testament, w którym powoła do spadku innych spadkobierców, niż tych którzy zostaliby powołani do spadku z mocy ustawy. Najbliższej rodzinie pominiętej w testamencie przysługuje jednak prawo do zachowku. Zachowek jest to nic innego jak suma pieniężna, która należy się spadkobiercy będącemu członkiem najbliższej rodziny zmarłego, niezależnie od woli spadkodawcy wyrażonej w testamencie. Z zachowkiem będziemy mieli do czynienia, na przykład gdy spadkodawca powoła w testamencie do spadku tylko część ze swoich dzieci. Pominiętym dzieciom przysługuje wtedy zachowek po rodzicach. 

Uprawnieni do zachowku

Zgodnie z treścią art. 991 § 1 kc uprawnionymi do zachowku są:

 • zstępni (dzieci, wnuki i prawnuki),  
 • małżonek, 
 • rodzice spadkodawcy,

pod warunkiem, że byliby powołani do spadku z mocy ustawy. 

Zachowek nie przysługuje natomiast m. in.: osobom wydziedziczonym, osobom uznanym za niegodne dziedziczenia, jak również osobom, które odrzuciły spadek lub otrzymały od spadkodawcy darowizny o wartości co najmniej równej przypadającego im zachowku. 

Wysokość zachowku

Jeżeli:

 • uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy, albo
 • uprawnionym do zachowku jest zstępny małoletni,

wysokość zachowku wynosi 2/3 udziały spadkowego, który by przypadał uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. W pozostałych przypadkach wysokość zachowku wynosi 1/2 tego udziału spadkowego. 

Co istotne, w myśl art. 992 kc, przy ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczania zachowku uwzględnia się także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili. Nie uwzględnia się natomiast spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni.

Należy również pamiętać o tym, że na potrzeby kalkulacji zachowku, do spadku dolicza się darowizny oraz zapisy windykacyjne. 

Zachowek po rodzicach – postępowanie sądowe 

Uprawniony do zachowku ma prawo wystąpić z roszczeniem do spadkobiercy o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej na pokrycie wartości zachowku. Gdy spadkobierca nie spełni żądania, uprawniony może dochodzić swoich praw przed sądem. W tym celu koniecznym jest wniesienie do sądu pozwu o zachowek. 

Sądem właściwym dla spraw o zachowek będzie sąd ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy, a gdy tego nie da się ustalić sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkodawcy. 

Pozew podlega opłacie sądowej i będzie ona uzależniona od tzw. wartości przedmiotu sporu, czyli wartości żądanego świadczenia z tytułu zachowku. W przypadku spraw, w których wartość przedmiotu sporu będzie wynosić:

 • do 20.000 zł – opłata będzie zryczałtowana, a jej wysokość będzie się wahać od 30 do 1 000 zł,
 • ponad 20.000 zł – opłata będzie obliczana jako 5% wartości przedmiotu sporu. 

Zachowek po rodzicach – przedawnienie

Pominięci w testamencie mogą dochodzić roszczeń tylko przez określony okres czasu. Termin przedawnienia wynosi bowiem 5 lat od dnia otworzenia testamentu, a jeżeli ten nie został sporządzony od dnia otwarcia spadku. 

Pomoc kancelarii

Kancelaria pomaga klientom w kwestiach związanych ze spadkobraniem. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności kompleksowe prowadzenie spraw o zachowek oraz sporządzanie pozwów o zachowek.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy to temat bardzo istotny w szczególności dla pracowników tzw. sfery budżetowej. Staż pracy pracownika wpływa bowiem na wiele uprawnień wynikających ze stosunku […]

Czytaj więcej
Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Molestowanie seksualne w pracy

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej