Odwołanie od decyzji o przeniesieniu urzędnika służby cywilnej

Mianowani urzędnicy służby cywilnej mają specjalny status. Wiąże się on z jednej strony z przywilejami, a z drugiej strony ze zwiększoną dyspozycyjnością. Jednym z mankamentów mianowania jest możliwość przeniesienia urzędnika służby cywilnej, co do zasady, bez konieczności uzyskiwania jego zgody. Przeniesienie może wiązać się ze znacznymi zmianami w życiu urzędnika. Często w takich sytuacjach nie pozostaje nic innego jak tylko złożyć odwołanie od decyzji o przeniesieniu urzędnika służby cywilnej.

Odwołanie od decyzji o przeniesieniu urzędnika służby cywilnej w ramach urzędu

Zgodnie z treścią art. 62 ustawy o służbie cywilnej urzędnik może zostać przeniesiony na inne stanowisko w tym samym urzędzie w tej samej lub w innej miejscowości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami urzędu. Przesłanką przeniesienia jest w tym przypadku zaistnienie uzasadnionych potrzeb urzędu.

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że potrzeba urzędu musi być realna i konkretna. Powinna też wskazywać, dlaczego na danym stanowisku urzędnik nie może być już zatrudniony. Wskazuje się też, że działania pracodawcy podlegają ocenie przez pryzmat zasad współżycia społecznego i zakazu wykorzystywania swojego prawa w sposób sprzeczny z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem (art. 8 KP). Nagłe przeniesienie do innej, oddalonej miejscowości nie powinno mieć zatem miejsca, jeżeli nie jest uzasadnione wyjątkową sytuacją.

Przeniesienie do inne urzędu w tej samej miejscowości

W przypadku trybów przewidzianych w art. 63 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, Szef Służby Cywilnej może przenieść urzędnika służby cywilnej do innego urzędu w tej samej miejscowości pod warunkiem, że przemawia za tym interes służby cywilnej.

Zwrot „interes służby cywilnej” jest klauzulą generalną, którą należy interpretować, uwzględniając cel utworzenia służby cywilnej, jakim jest zapewnienie zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa. Przyjmuje się, że sprzeczne z interesem służby cywilnej będzie przeniesienie urzędnika na stanowisko, do zajęcia którego nie ma on przygotowania zawodowego. Podobnie przeniesienie na stanowisko poniżej kwalifikacji urzędnika może zostać uznane za sprzeczne z interesem służby cywilnej.

Przeniesienie do inne urzędu w innej miejscowości

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej Szef Służby Cywilnej, jeżeli przemawia za tym szczególny interes służby cywilnej, może przenieść urzędnika do innego urzędu w innej miejscowości na okres nie dłuższy niż 2 lata. Przeniesienie takie może nastąpić najwyżej dwa razy w czasie trwania stosunku pracy urzędnika służby cywilnej.

Podobnie jak w przypadku przeniesienia do innego urzędu w tej samej miejscowości przeniesienie musi być uzasadnione interesem służby cywilnej. Interes musi mieć dodatkowo charakter „szczególny” z racji przeniesienia urzędnika do innej miejscowości. Tym samym dopuszczalność przeniesienia powinna być oceniania w jeszcze bardziej rygorystyczny sposób niż w przypadku przeniesienia dokonanego w trybie art. 63 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej.

Odwołanie od decyzji o przeniesieniu urzędnika służby cywilnej – jak złożyć?

Przeniesionemu urzędnikowi przysługuje uprawnienie do złożenia odwołania od decyzji o przeniesieniu. Co istotne, ustawodawca inaczej uregulował kwestie odwołań od decyzji wydanych na podstawie art. 62 oraz tych wydanych na podstawie art. 63 ustawy o służbie cywilnej. W pierwszym przypadku pracownik ma prawo złożyć odwołanie do sądu pracy w trybie przewidzianym w kodeksie pracy. W drugim przypadku przepisy obligują pracownika wpierw do wyczerpania drogi administracyjnej i złożenia odwołania do Prezesa Rady Ministrów. Dopiero w przypadku utrzymania w mocy decyzji o przeniesieniu przez Prezesa Rady Ministrów, pracownik ma prawo złożyć odwołanie do sądu pracy.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga urzędnikom służby cywilnej, wobec których wydano decyzję o przeniesieniu. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

  • sporządzenie odwołania od decyzji o przeniesieniu urzędnika służby cywilnej,
  • reprezentację w postępowaniu przed sądem pracy.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
  • Klient indywidualny
  • Inżynieria Projektowa
  • Klient indywidualny
  • Paradigm
  • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy to temat bardzo istotny w szczególności dla pracowników tzw. sfery budżetowej. Staż pracy pracownika wpływa bowiem na wiele uprawnień wynikających ze stosunku […]

Czytaj więcej
Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Molestowanie seksualne w pracy

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej