Odwołanie od decyzji ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie cieszy się najlepszą opinią wśród Polaków. W powszechnym odczuciu zakład często niesłusznie odmawia przyznania świadczeń. Duże zastrzeżenia budzą w szczególności orzeczenia lekarzy orzeczników. Dlatego też warto pamiętać, że ubezpieczonemu przysługuje prawo do odwołania się od negatywnej decyzji ZUS. Z prawa tego warto korzystać bo jak pokazuje praktyka sądowa spora część decyzji odmownych ZUS nie ostaje się przed sądem i merytoryczną oceną biegłych.

Tryb odwołania od decyzji ZUS

Każdy ubezpieczony, który jest niezadowolony z decyzji wydanej przez ZUS ma prawo się od niej odwołać. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej zakładu, która wydała decyzję lub ustnie do protokołu sporządzonego przez tą jednostkę. Termin na wniesienie odwołania od decyzji ZUS wynosi miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Po wniesieniu odwołania organ ma 30 dni na podjęcie decyzji o negatywnym lub pozytywnym rozpatrzeniu sprawy. W przypadku uwzględnienia odwołania organ zmienia lub uchyla wydaną decyzję. W pozostałych sytuacjach ZUS przekazuje odwołanie do rozpatrzenia przez sąd.

Godnym uwagi jest to, że odwołanie do sądu przysługuje również w razie niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia.

Właściwość sądu

W braku uwzględnienia odwołania przez organ, akta postępowania wraz z uzasadnieniem są przekazywane do sądu. Co istotne, sądem właściwym do rozpatrzenia odwołania jest sąd powszechny, a nie sąd administracyjny. Co do zasady, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych są rozpoznawane przez sąd okręgowy. Właściwość sądu rejonowego została zastrzeżona tylko dla określonych kategorii spraw takich jak sprawy o:

 • zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy;
 • świadczenie rehabilitacyjne;
 • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w określonych służbach mundurowych;
 • ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Odwołanie od decyzji ZUS – jak je sporządzić?

Zgodnie z art. 47710 kpc odwołanie od decyzji ZUS powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis ubezpieczonego albo osoby odwołującej się albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Jak już wspomniano odwołanie wnosi się na piśmie lub też ustnie do protokołu sporządzonego przez urzędnika ZUS.

Opłaty tylko w apelacji

Warto podkreślić, że wnoszący odwołanie od decyzji ZUS jest zwolniony z ponoszenia opłat i kosztów sądowych. W sprawach o ubezpieczenia społeczne opłatę wnosi się jedynie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Należy przy tym podkreślić, że jest to opłata podstawowa w wysokości 30 zł. Takie uregulowanie jest korzystne dla ubezpieczonych, którzy są de facto uwolnieni od ponoszenia ciężaru ekonomicznego postępowań odwoławczych.

Pomoc kancelarii

Ubezpieczonemu, który nie zgadza się wydaną decyzją przysługuje prawo do zaskarżenia decyzji. Warto z tego prawa korzystać, gdy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do legalności wydanej decyzji ZUS. Brak konieczności ponoszenia opłat sądowych powinien być tu dodatkowym argumentem za skarżeniem wątpliwych prawnie decyzji.

Kancelaria Radcy Prawnego udziela niezbędnego wsparcia przy odwoływaniu się od decyzji ZUS. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • sporządzenie odwołania od decyzji ZUS,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym.

Osoby zainteresowane zachęcam do kontaktu poprzez poniżej zamieszczony formularz elektroniczny. Istnieje również możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Zoom oraz osobiście. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “Kontakt” oraz w stopce strony internetowej.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Windykacja Kraków

Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o.

Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o. to jeden z częściej stosowanych wariantów finansowania. Zawarcie umowy pożyczki ze wspólnikiem nie wymaga bowiem przejścia rygorystycznego i czasochłonnego procesu analizy zdolności kredytowej. […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej