Odwołanie od orzeczenia lekarskiego – zakaz prowadzenia pojazdów

Starosta, w przypadku powzięciu wątpliwości co do stanu zdrowia kierowcy, ma prawo skierować go na badania lekarskie. Celem badań jest weryfikacja, czy istnieją przeciwskazania do kierowania pojazdami. Negatywny wynik badań lekarskich może oznaczać dla kierowcy poważne problemy, w szczególności jeżeli samochód jest jego narzędziem pracy. Cofnięcie uprawnień do kierowania może być szczególnie bolesne dla zawodowych kierowców lub pracowników salonów samochodowych. Warto dlatego pamiętać, że kierowcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne badanie lekarskie, który stanowi de facto odwołanie od orzeczenia lekarskiego zakazującego prowadzenia pojazdów.

Wniosek o ponowne badanie lekarskie

Kierowca, który nie zgadza się z wydanym w jego sprawie orzeczeniem lekarskim ma prawo złożyć wniosek o ponowne badanie. Ponowne badanie wykonuje jednostka wyższego rzędu wybrana przez kierowcę.

Odwołanie od orzeczenia lekarskiego zakazującego prowadzenia pojazdów – jak złożyć?

Odwołanie należy sporządzić pisemnie. Termin na jego złożenie to 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego o niezdolności do prowadzenia pojazdów. Co istotne, odwołanie należy złożyć za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie. Należy przy tym zaznaczyć, że finalnie odwołanie zostanie przekazane do wybranej przez kierowcę jednostki wyższego rzędu. Jednostka ta będzie przeprowadzać ponowne badania lekarskie. Aktualnie, przepisy wykonawcze ustawy o kierujących pojazdami wymieniają pięć jednostek wyższego rzędu. Są one zlokalizowane w czterech miastach – Warszawie, Łodzi, Gdyni oraz Lublinie. Warto pamiętać, że co do zasady, ponowne badania lekarskie są przeprowadzane na koszt kierowcy.

Skuteczne odwołanie od orzeczenia lekarskiego zakazującego prowadzenia pojazdów

Wbrew pozorom zmiana orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwskazania do kierowania pojazdami nie jest rzadkością. Dlatego istotnym jest, aby odwołanie było sformułowane w sposób jak najbardziej profesjonalny. Powinno odnosić się nie tylko do wniosków płynących z badań przeprowadzonych przez jednostkę niższego rzędu. Odwołujący ma prawo powoływać się na własne badania oraz dokumenty.

Warto przy tym pamiętać, że orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest ostateczne. Starosta jest związany treścią wydanego orzeczenia. W orzecznictwie wskazuje się, że ani starosta, ani sąd administracyjny nie mają prawa do merytorycznej kontroli ostatecznego orzeczenia lekarskiego.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga klientom, wobec których wydano orzeczenie lekarskie stwierdzające istnienie przeciwskazań do prowadzenia pojazdów. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

  • sporządzenie odwołania od orzeczenia lekarskiego stwierdzającego istnienie przeciwskazań do kierowania pojazdów,
  • sporządzenie skargi administracyjnej na decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami,
  • reprezentację w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
  • Klient indywidualny
  • Inżynieria Projektowa
  • Klient indywidualny
  • Paradigm
  • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Jak sprawdzić czy nastąpiło zatarcie skazania?

W jednym z ostatnich wpisów na blogu pisałem szczegółowo o tym czym jest instytucja zatarcia skazania. Kontynuując tą tematykę warto pochylić się nad kwestiami praktycznymi. Taką kwestią jest bez wątpienia […]

Czytaj więcej
Odwołanie od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie cieszy się najlepszą opinią wśród Polaków. W powszechnym odczuciu zakład często niesłusznie odmawia przyznania świadczeń. Duże zastrzeżenia budzą w szczególności orzeczenia lekarzy orzeczników. Dlatego też warto […]

Czytaj więcej

Najem okazjonalny – jak zawrzeć umowę?

Najem okazjonalny jest ciekawą alternatywą dla zwykłego najmu. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wymaga jednak dochowania licznych formalności. Inaczej niż w przypadku zwykłego najmu ich niedochowanie może skutkować dość przykrymi konsekwencjami […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej