Podział majątku po rozwodzie

Zawarcie małżeństwa skutkuje powstaniem ustawowej wspólności majątkowej. Obejmuje ona składniki majątku nabyte w czasie trwania wspólności. Gdy strony decydują się na rozwód powstaje zatem konieczność uregulowania kwestii związanych ze wspólnym majątkiem. Innymi słowy, małżonkowie muszą przeprowadzić podział majątku po rozwodzie. Więcej o rozwodzie tu…….

Istnieją zasadniczo dwa sposoby działu spadku – umowny oraz sądowy.

Umowny podział majątku po rozwodzie

Umowny dział majątku wspólnego jest bez wątpienia najszybszą drogą podziału majątku byłych małżonków. Droga ta jest jednak możliwa tylko i wyłącznie w przypadku, gdy oboje małżonkowie są ze sobą zgodni co do formy i sposobu podziału majątku wspólnego. Brak zgody jednego z małżonków wyklucza umowny dział majątku wspólnego.

Umowa o dział majątku wspólnego musi zawierać szereg elementów, w tym przede wszystkim:

 • uzgodnienie jakie przedmioty lub prawa wchodzą w skład majątku wspólnego,
 • określenia sposobu działu majątku wspólnego,
 • ustalenia wysokości, terminów i sposobów zapłaty wszelkich ewentualnych spłat i dopłat.

Forma umowy o dział majątku wspólnego

Co do zasady prawo nie przewiduje dla umowy o dział majątku wspólnego formy szczególnej. Wystarczającym będzie zatem zawarcie umowy w zwykłej formie pisemnej lub nawet ustnej. Odstępstwem od tej reguły będą oczywiście sytuacje, w których przepisy prawa wymagają zachowania formy szczególnej. Najczęściej będzie to dotyczyć umów o dział majątku wspólnego, w skład którego wchodzą nieruchomość lub własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. W takich sytuacjach koniecznym będzie zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

Sądowy podział majątku po rozwodzie

Jeżeli małżonkowie nie dojdą do porozumienia pozostaje im wejść na drogę sądową. W tym celu koniecznym jest złożenie wniosku o sądowy dział majątku. Co do zasady, postępowanie o dział majątku wspólnego toczy się przed sądem rejonowym miejsca jego położenia.

W toku postępowania sąd ustala skład i wartość majątku podlegającego podziałowi. Jeżeli wartość jest sporna między stronami, istnieje możliwość wyceny majątku przez biegłego rzeczoznawcę. Co istotne, uczestnicy w swoich pismach wskazują też preferowany sposób działu majątku.

Sposoby podziału majątku po rozwodzie

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dział majątku wspólnego może zostać dokonany poprzez:

 • podział fizyczny i przyznanie byłym małżonkom określonych składników majątku wspólnego, proporcjonalnie do przysługujących im udziałów. Jeżeli wartość przyznanych części nie odpowiada wielkości udziałów, możliwe jest ustalenie dopłat,
 • przyznanie składników majątku wspólnego w całości jednemu z małżonków, z koniecznością ustalenia obowiązku spłaty na rzecz drugiego,
 • sprzedaż składników majątku wspólnego i dokonanie podziału uzyskanej ceny sprzedaży proporcjonalnie do przypadających małżonkom udziałów.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga klientom w kwestiach związanych z działem majątku wspólnego. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • negocjowanie i przygotowanie umów o dział majątku wspólnego,
 • sporządzanie wniosków o dział majątku wspólnego,
 • kompleksowe prowadzenie spraw o dział majątku wspólnego.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysługuje każdemu żołnierzowi niezadowolonemu z wydanego orzeczenia. Oczywiście orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej ma istotny wpływ na dalszą służbę żołnierza. Komisja lekarska wydając orzeczenie przyznaje […]

Czytaj więcej
Spółka dla weterynarza

Spółka dla weterynarza

Jaka spółka dla weterynarza? To jedno z pierwszych pytań jakie zadają sobie weterynarza zamierzający założyć wspólny gabinet weterynaryjny. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista. Prawo daje bowiem dość […]

Czytaj więcej
Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Przydział mobilizacyjny

Przydział mobilizacyjny to hasło, które co raz częściej pojawia się w rozmowach rezerwistów. Jest to naturalna konsekwencja zwiększonej aktywności Wojskowych Centrów Rekrutacyjnych. Część osób powoływanych na ćwiczenia wojskowe otrzymuje bowiem […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej