Pozew o alimenty

Co do zasady rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. W przypadku rozwodu rodziców zdarza się, że ciężar utrzymania dziecka spada na rodzica, który sprawuje na co dzień pieczę nad dzieckiem. Więcej o rozwodzie – tu…W takiej sytuacji można złożyć pozew o alimenty przeciwko rodzicowi, który nie partycypuje w kosztach utrzymania dziecka.

Pozew o alimenty – strony procesu

Roszczenie o alimenty przysługuje dziecku. Z tego względu, gdy dziecko jest niepełnoletnie powinno ono być reprezentowane przez rodzica. To rodzic podpisuje zatem pozew składany w imieniu małoletniego dziecka. Z kolei, gdy sprawę prowadzi radca prawny, rodzic udziela w imieniu dziecka pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy. Drugą stroną procesu jest oczywiście rodzic, który nie partycypuje w kosztach utrzymania dziecka.

Kiedy sąd przyzna alimenty?

Przesłanką obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się. Obowiązek ten powstaje z chwilą urodzenia się dziecka i wygasa, gdy dziecko się usamodzielni.

Trzeba pamiętać, że wykonanie obowiązku alimentacyjnego może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne drugiego rodzica polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Wysokość alimentów

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Do wydatków objętych zakresem obowiązku alimentacyjnego można zaliczyć m. in. wydatki na:

 • wyżywienie,
 • czynsz i media,
 • zakup odzieży,
 • naukę,
 • leczenie,
 • rozrywkę,
 • wypoczynek,
 • wakacje.

Pozew o alimenty – koszty

W myśl aktualni obowiązujących regulacji prawnych pozew o alimenty jest zwolniony od opłat sądowych. Wynika to wprost z art. 96 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W przypadku wnoszenia pozwu o alimenty powstanie jednak konieczność załączenia odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka, co będzie się wiązać z koniecznością poniesienia opłaty skarbowej w kwocie 33 zł.

Wynagrodzenie radcy prawnego jest ustalane indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy.

Umowa alimentacyjna

Warto również pamiętać, że istnieje alternatywa dla sądowego dochodzenia alimentów. Alternatywą tą jest zawarcie umowy alimentacyjnej. Zawarcie takiej umowy będzie oczywiście możliwe tylko i wyłącznie, gdy strony dojdą do porozumienia.

Przepisy prawa nie stawiają dla takiej umowy wymogu formy szczególnej. Może być ona zatem zawarta w formie ustnej lub dokumentowej. Z uwagi jednak na charakter zobowiązań warto rozważyć zawarcie takiej umowy w formie aktu notarialnego. Pozwoli to na zawarcie w porozumieniu oświadczenia rodzica – dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Takie oświadczenie sprawia, że zawarta umowa staje się tytułem egzekucyjnym. W przypadku powstania zaległości w płatnościach upraszcza i skraca to procedurę sądową. W takim wypadku rola sądu ogranicza się tylko do nadania umowie klauzuli wykonalności. Po jej uzyskaniu akt notarialny może zostać skierowany do komornika sądowego celem wszczęcia egzekucji.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga klientom w uzyskaniu alimentów. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • sporządzanie pozwów o alimenty,
 • kompleksowe prowadzenie spraw o alimenty,
 • negocjowanie i przygotowanie umów alimentacyjnych.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Jak sprawdzić czy nastąpiło zatarcie skazania?

W jednym z ostatnich wpisów na blogu pisałem szczegółowo o tym czym jest instytucja zatarcia skazania. Kontynuując tą tematykę warto pochylić się nad kwestiami praktycznymi. Taką kwestią jest bez wątpienia […]

Czytaj więcej
Odwołanie od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie cieszy się najlepszą opinią wśród Polaków. W powszechnym odczuciu zakład często niesłusznie odmawia przyznania świadczeń. Duże zastrzeżenia budzą w szczególności orzeczenia lekarzy orzeczników. Dlatego też warto […]

Czytaj więcej

Najem okazjonalny – jak zawrzeć umowę?

Najem okazjonalny jest ciekawą alternatywą dla zwykłego najmu. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wymaga jednak dochowania licznych formalności. Inaczej niż w przypadku zwykłego najmu ich niedochowanie może skutkować dość przykrymi konsekwencjami […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej