Pozew o rozwód

W polskim systemie prawnym rozwiązanie małżeństwa może nastąpić wyłącznie przed sądem. W celu uzyskania rozwodu małżonek musi zatem złożyć pozew o rozwód.

Kiedy jest możliwy rozwód?

W myśl przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może rozwiązać małżeństwo, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. W orzecznictwie przyjmuje się, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny wtedy, gdy między małżonkami nie istnieją więzi:

 • duchowa – małżonków nie łączy uczucie miłości,
 • fizyczna – małżonkowie ze sobą nie współżyją seksualnie,
 • gospodarcza – małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa.

Rozkład pożycia małżeńskiego powinien być też trwały. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy nie można już oczekiwać, aby małżonkowie powrócili do wspólnego życia.

Z orzekaniem o winie, czy bez?

Co do zasady sąd orzekając rozwód orzeka również, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Rozstrzygnięcie o winie może być istotne w przypadku, gdy winę za rozpad małżeństwa ponosi wyłącznie jeden z małżonków. Jeżeli sytuacja materialna małżonka niewinnego istotnie się pogorszy na skutek rozwodu, małżonkowi niewinnemu będzie przysługiwać roszczenie o alimenty.

Warto podkreślić, że orzekanie o winie w sposób istotny wydłuża postępowanie sądowe. Naraża również oboje małżonków na duży stres związany z rozpatrywaniem przez sąd intymnych kwestii obu stron. Dlatego też należy pamiętać, że na zgodne żądanie małżonków sąd może odstąpić od orzekania o winie. Rozwiązanie to pozwala na ograniczenie postępowania sądowego do niezbędnego minimum.

W braku przesłanek do orzekania alimentów warto zatem rozważyć przeprowadzenie rozwodu bez orzekania o winie.

Władza rodzicielska, kontakty i alimenty

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne dzieci, to sąd jest zobligowany rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym kwestie związane z:

 • wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
 • kontaktami z dzieckiem,
 • obowiązkiem ponoszenia kosztów utrzymania dziecka.

Pozew o rozwód a podział majątku

Co do zasady z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa małżeńska obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Rozwód skutkuje ustaniem wspólności ustawowej majątkowej. Powstaje zatem do rozwiązania kwestia podziału majątku wspólnego.

W sprawie rozwodowej istnieje możliwość rozstrzygnięcia o podziale majątku wspólnego. Należy jednak pamiętać, że rozstrzyganie o rozwodzie i podziale majątku w jednym postępowaniu nie zawsze jest dobrym pomysłem. Taki tryb procedowania może bowiem skutkować znacznym wydłużeniem postępowania. Zamyka również stronom drogę do pozasądowego podziału majątku wspólnego.

Więcej informacji o podziale majątku po rozwodzie – tutajtutaj

Pozew o rozwód – koszty

Wniesienie pozwu o rozwód wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty sądowej w kwocie 600 zł. Do tego należy doliczyć koszty związane z opłatami skarbowymi za odpisy skrócone aktów stanu cywilnego (22 zł za każdy odpis skrócony) oraz za przedłożenie dokumentu pełnomocnictwa (17 zł od każdego przedłożonego dokumentu).

W przypadku, gdy sąd ma również orzekać o podziale majątku wspólnego pobierana jest dodatkowo opłata w wysokości 1 000 zł, a gdy projekt podziału jest zgodny w wysokości 300 zł.

Pomoc kancelarii

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Creation d'une societe en Pologne

Création d’une entreprise en Pologne

La création d’une société en Pologne par des étrangers est légalement autorisée et assez fréquente. Dans la plupart des cas, les clients étrangers choisissent de créer une société à responsabilité […]

Czytaj więcej
Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysługuje każdemu żołnierzowi niezadowolonemu z wydanego orzeczenia. Oczywiście orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej ma istotny wpływ na dalszą służbę żołnierza. Komisja lekarska wydając orzeczenie przyznaje […]

Czytaj więcej
Spółka dla weterynarza

Spółka dla weterynarza

Jaka spółka dla weterynarza? To jedno z pierwszych pytań jakie zadają sobie weterynarza zamierzający założyć wspólny gabinet weterynaryjny. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista. Prawo daje bowiem dość […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej