Pozew o rozwód

W polskim systemie prawnym rozwiązanie małżeństwa może nastąpić wyłącznie przed sądem. W celu uzyskania rozwodu małżonek musi zatem złożyć pozew o rozwód.

Kiedy jest możliwy rozwód?

W myśl przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może rozwiązać małżeństwo, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. W orzecznictwie przyjmuje się, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny wtedy, gdy między małżonkami nie istnieją więzi:

 • duchowa – małżonków nie łączy uczucie miłości,
 • fizyczna – małżonkowie ze sobą nie współżyją seksualnie,
 • gospodarcza – małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa.

Rozkład pożycia małżeńskiego powinien być też trwały. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy nie można już oczekiwać, aby małżonkowie powrócili do wspólnego życia.

Z orzekaniem o winie, czy bez?

Co do zasady sąd orzekając rozwód orzeka również, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Rozstrzygnięcie o winie może być istotne w przypadku, gdy winę za rozpad małżeństwa ponosi wyłącznie jeden z małżonków. Jeżeli sytuacja materialna małżonka niewinnego istotnie się pogorszy na skutek rozwodu, małżonkowi niewinnemu będzie przysługiwać roszczenie o alimenty.

Warto podkreślić, że orzekanie o winie w sposób istotny wydłuża postępowanie sądowe. Naraża również oboje małżonków na duży stres związany z rozpatrywaniem przez sąd intymnych kwestii obu stron. Dlatego też należy pamiętać, że na zgodne żądanie małżonków sąd może odstąpić od orzekania o winie. Rozwiązanie to pozwala na ograniczenie postępowania sądowego do niezbędnego minimum.

W braku przesłanek do orzekania alimentów warto zatem rozważyć przeprowadzenie rozwodu bez orzekania o winie.

Władza rodzicielska, kontakty i alimenty

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne dzieci, to sąd jest zobligowany rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym kwestie związane z:

 • wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
 • kontaktami z dzieckiem,
 • obowiązkiem ponoszenia kosztów utrzymania dziecka.

Pozew o rozwód a podział majątku

Co do zasady z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa małżeńska obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Rozwód skutkuje ustaniem wspólności ustawowej majątkowej. Powstaje zatem do rozwiązania kwestia podziału majątku wspólnego.

W sprawie rozwodowej istnieje możliwość rozstrzygnięcia o podziale majątku wspólnego. Należy jednak pamiętać, że rozstrzyganie o rozwodzie i podziale majątku w jednym postępowaniu nie zawsze jest dobrym pomysłem. Taki tryb procedowania może bowiem skutkować znacznym wydłużeniem postępowania. Zamyka również stronom drogę do pozasądowego podziału majątku wspólnego.

Więcej informacji o podziale majątku po rozwodzie – tutajtutaj

Pozew o rozwód – koszty

Wniesienie pozwu o rozwód wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty sądowej w kwocie 600 zł. Do tego należy doliczyć koszty związane z opłatami skarbowymi za odpisy skrócone aktów stanu cywilnego (22 zł za każdy odpis skrócony) oraz za przedłożenie dokumentu pełnomocnictwa (17 zł od każdego przedłożonego dokumentu).

W przypadku, gdy sąd ma również orzekać o podziale majątku wspólnego pobierana jest dodatkowo opłata w wysokości 1 000 zł, a gdy projekt podziału jest zgodny w wysokości 300 zł.

Pomoc kancelarii

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Windykacja Kraków

Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o.

Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o. to jeden z częściej stosowanych wariantów finansowania. Zawarcie umowy pożyczki ze wspólnikiem nie wymaga bowiem przejścia rygorystycznego i czasochłonnego procesu analizy zdolności kredytowej. […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej