Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Obok instytucji rozwodu i separacji istnieje jeszcze instytucja unieważnienia małżeństwa. Stwierdzenie nieważności małżeństwa rodzi ten skutek, że małżeństwo jest traktowane tak jakby nie było w ogóle zawarte. Jest to zatem instytucja zgoła odmienna od rozwodu, który wywiera skutek dopiero od momentu jego orzeczenia. Funkcją stwierdzenia nieważności małżeństwa jest cofnięcie skutków małżeństwa, które zostało zawarte niezgodnie z wymogami prawa.

Przyczyny unieważnienia małżeństwa

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa enumeratywnie przyczyny unieważnienia małżeństwa. Stwierdzenie nieważności małżeństwa jest możliwe m. in. z następujących przyczyn:

 • brak wymaganego wieku – związek małżeński mogą zawrzeć osoby pełnoletnie, przy czym za zgodą sądu zawrzeć małżeństwo mogą również kobiety, które ukończyły 16-lat,
 • ubezwłasnowolnienie całkowite – osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może zawrzeć małżeństwa,
 • choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy – nie może też zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym,
 • bigamia – negatywną przesłanką dla zawarcia małżeństwa będzie również pozostawanie w związku małżeńskim.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – skutki

Wyrok w sprawie o unieważnienie małżeństwa ma moc wsteczną. Pomimo to, przepisy prawa przewidują, że w zakresie stosunku małżonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie. Innymi słowy, w wyroku unieważniającym małżeństwo sąd może rozstrzygać o:

 • o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • podziale majątku wspólnego,
 • obowiązku alimentacyjnym wobec byłego małżonka,
 • władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnym wobec wspólnego dziecka.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – koszty

Pozew o separację wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty sądowej w kwocie 200 zł. Do powyższych kosztów należy doliczyć koszty związane z opłatami skarbowymi m. in. za odpisy skrócone aktów stanu cywilnego (22 zł za każdy odpis skrócony). W przypadku, gdy sąd ma również orzekać o podziale majątku wspólnego pobierana jest dodatkowo opłata w wysokości 1 000 zł, a gdy projekt podziału jest zgodny 300 zł.

Wynagrodzenie radcy prawnego jest ustalane indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy.

Pomoc kancelarii

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Creation d'une societe en Pologne

Création d’une entreprise en Pologne

La création d’une société en Pologne par des étrangers est légalement autorisée et assez fréquente. Dans la plupart des cas, les clients étrangers choisissent de créer une société à responsabilité […]

Czytaj więcej
Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysługuje każdemu żołnierzowi niezadowolonemu z wydanego orzeczenia. Oczywiście orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej ma istotny wpływ na dalszą służbę żołnierza. Komisja lekarska wydając orzeczenie przyznaje […]

Czytaj więcej
Spółka dla weterynarza

Spółka dla weterynarza

Jaka spółka dla weterynarza? To jedno z pierwszych pytań jakie zadają sobie weterynarza zamierzający założyć wspólny gabinet weterynaryjny. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista. Prawo daje bowiem dość […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej