Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Obok instytucji rozwodu i separacji istnieje jeszcze instytucja unieważnienia małżeństwa. Stwierdzenie nieważności małżeństwa rodzi ten skutek, że małżeństwo jest traktowane tak jakby nie było w ogóle zawarte. Jest to zatem instytucja zgoła odmienna od rozwodu, który wywiera skutek dopiero od momentu jego orzeczenia. Funkcją stwierdzenia nieważności małżeństwa jest cofnięcie skutków małżeństwa, które zostało zawarte niezgodnie z wymogami prawa.

Przyczyny unieważnienia małżeństwa

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa enumeratywnie przyczyny unieważnienia małżeństwa. Stwierdzenie nieważności małżeństwa jest możliwe m. in. z następujących przyczyn:

 • brak wymaganego wieku – związek małżeński mogą zawrzeć osoby pełnoletnie, przy czym za zgodą sądu zawrzeć małżeństwo mogą również kobiety, które ukończyły 16-lat,
 • ubezwłasnowolnienie całkowite – osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może zawrzeć małżeństwa,
 • choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy – nie może też zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym,
 • bigamia – negatywną przesłanką dla zawarcia małżeństwa będzie również pozostawanie w związku małżeńskim.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – skutki

Wyrok w sprawie o unieważnienie małżeństwa ma moc wsteczną. Pomimo to, przepisy prawa przewidują, że w zakresie stosunku małżonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie. Innymi słowy, w wyroku unieważniającym małżeństwo sąd może rozstrzygać o:

 • o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • podziale majątku wspólnego,
 • obowiązku alimentacyjnym wobec byłego małżonka,
 • władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnym wobec wspólnego dziecka.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – koszty

Pozew o separację wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty sądowej w kwocie 200 zł. Do powyższych kosztów należy doliczyć koszty związane z opłatami skarbowymi m. in. za odpisy skrócone aktów stanu cywilnego (22 zł za każdy odpis skrócony). W przypadku, gdy sąd ma również orzekać o podziale majątku wspólnego pobierana jest dodatkowo opłata w wysokości 1 000 zł, a gdy projekt podziału jest zgodny 300 zł.

Wynagrodzenie radcy prawnego jest ustalane indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy.

Pomoc kancelarii

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy to temat bardzo istotny w szczególności dla pracowników tzw. sfery budżetowej. Staż pracy pracownika wpływa bowiem na wiele uprawnień wynikających ze stosunku […]

Czytaj więcej
Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Molestowanie seksualne w pracy

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej