Pozew o separację

Pozew o separację stanowi alternatywę dla rozwodu. Separacja, inaczej niż rozwód, nie skutkuje rozwiązaniem małżeństwa. Orzeczenie separacji skutkuje za to uchyleniem małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Złożenie pozwu o separację powinno być rozważone przez małżeństwa, które znalazły się w trudnej sytuacji, ale nie chcą definitywnie zrywać węzła małżeńskiego. Funkcją separacji jest bowiem pojednanie małżonków i restytucja małżeństwa.

Przesłanki separacji

Przesłanką separacji jest zupełny rozkład pożycia. W orzecznictwie przyjmuje się, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny wtedy, gdy między małżonkami nie istnieją więzi:

 • duchowa – małżonków nie łączy uczucie miłości,
 • fizyczna – małżonkowie ze sobą nie współżyją seksualnie,
 • gospodarcza – małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa.

Warto zaznaczyć, że w przypadku separacji rozpad pożycia nie musi być trwały tak jak to ma miejsce przy rozwodzie. W przypadku orzekania separacji powinny bowiem istnieć szanse na powrót małżonków do wspólnego życia.

Skutki separacji

Orzeczenie separacji wiąże się z powstaniem istotnych skutków prawnych. Mimo separacji małżonkowie nie mogą zawrzeć innego małżeństwa. Separacja nie powoduje ustania małżeństwa. Z momentem orzeczenia separacji pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a wzajemne obowiązki małżonków ustają. Małżonkowie nie muszą zatem udzielać sobie wzajemnej pomocy. Przestają też być odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Co istotne, jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu z małżonków, to drugi traci prawo do korzystania z niego w celu zaspokajania potrzeb rodziny.

Pozew o separację a podział majątku

Co do zasady z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje małżeńska wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Separacja skutkuje ustaniem małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Powstaje zatem do rozwiązania kwestia podziału majątku wspólnego.

W sprawie o separację istnieje możliwość rozstrzygnięcia również o podziale majątku wspólnego. Podział majątku odbywa się na zasadach analogicznych jak przy rozwodzie. Należy jednak pamiętać, że rozstrzyganie o separacji i podziale majątku w jednym postępowaniu nie zawsze jest dobrym pomysłem. Taki tryb procedowania może bowiem skutkować znacznym wydłużeniem postępowania. Zamyka również stronom drogę do pozasądowego podziału majątku wspólnego.

Więcej informacji o podziale majątku – tutajtaj

Władza rodzicielska, kontakty i alimenty

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne dzieci, to sąd jest zobligowany rozstrzygnąć w wyroku również kwestie związane z:

 • wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
 • kontaktami z dzieckiem,
 • obowiązkiem ponoszenia kosztów utrzymania dziecka.

Pozew o separację – koszty

Pozew o separację wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty sądowej w kwocie 600 zł. Jeżeli jednak strony zgodnie wnoszą o orzeczenie separacji i nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, to opłata ulega obniżeniu do 100 zł. Do powyższych kosztów należy doliczyć koszty związane z opłatami skarbowymi m. in. za odpisy skrócone aktów stanu cywilnego (22 zł za każdy odpis skrócony). Gdy sąd orzeka o podziale majątku wspólnego pobiera dodatkowo opłatę w wysokości 1 000 zł, a gdy projekt podziału jest zgodny opłatę w wysokości 300 zł.

Wynagrodzenie radcy prawnego jest ustalane indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy.

Pomoc kancelarii

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy to temat bardzo istotny w szczególności dla pracowników tzw. sfery budżetowej. Staż pracy pracownika wpływa bowiem na wiele uprawnień wynikających ze stosunku […]

Czytaj więcej
Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Molestowanie seksualne w pracy

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej