Umowa B2B

Z roku na rok co raz więcej osób decyduje się zamienić umowę o pracę na tzw. umowę B2B (ang. business to business). Główną tego przyczyną są wysokie opodatkowanie i oskładkowanie stosunku pracy. W większości przypadków umowa B2B pozwala zmniejszyć te obciążenia, zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika.

Czym jest umowa B2B?

Umowa B2B to potoczne określenie umowy cywilnoprawnej regulującej warunki współpracy dwóch przedsiębiorców. W nomenklaturze kodeksowej jest to umowa o świadczenie usług, w ramach której jedna ze stron (usługodawca) świadczy usługi na rzecz drugiej (usługobiorca). Co istotne, stronami umowy są dwaj przedsiębiorcy, czyli inaczej niż w przypadku umowy o pracę, gdzie po jednej stronie mamy pracodawcę, a po drugiej pracownika.

Umowa o pracę a B2B – różnice

Umowa o pracę została uregulowana w kodeksie pracy. Zgodnie z jego przepisami w ramach umowy o pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy. Praca jest wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, a pracownik otrzymuje za nią wynagrodzenie. Można zatem wyróżnić następujące cechy charakterystyczne stosunku pracy:

 • osobiste wykonywanie pracy za wynagrodzeniem,
 • wykonywanie pracy w warunkach podporządkowania,
 • wykonywanie pracy w sposób ciągły i powtarzający się,
 • wykonywanie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Warto podkreślić, że brak któregokolwiek z ww. cech nie pozwala zakwalifikować danego stosunku jako stosunku pracy.

W przypadku umowy B2B nie istnieje podporządkowanie. Obie strony mają status przedsiębiorców. Usługi mogą, ale nie muszą być świadczone w sposób ciągły – strony mogą dowolnie umówić się co do wymiaru świadczonych usług oraz ich częstotliwości. Nadto, usługodawca może świadczyć usługi w miejscu i czasie wybranym przez siebie. Nie wyklucza to oczywiście świadczenia usług również w siedzibie usługobiorcy.

Co powinna zawierać umowa B2B?

Umowa B2B powinna określać m. in.:

 • rodzaj świadczonych usług,
 • wynagrodzenie oraz termin płatności,
 • wymiar czasowy i zakres świadczonych usług,
 • sposób realizacji usług,
 • sposób i okres wypowiedzenia.

Niezależnie od powyższego trzeba pamiętać, że umowa B2B powinna być sformułowana w taki sposób, żeby nie zawierała żadnej z cech charakterystycznych dla stosunku pracy. Wbrew pozorom jest to bardzo istotne. Zawarcie w umowie B2B postanowień wskazujących na istnienie stosunku pracy może bowiem rodzić ryzyko zakwalifikowania przez ZUS i organy skarbowe umowy jako umowy o pracę. Prowadziłoby to do rekalkulacji należnego podatku oraz składek ubezpieczeniowych.

Postanowienia dodatkowe – na co zwrócić uwagę?

Dość często zdarza się przyszli usługodawcy otrzymują propozycję umowy zawierającą niekorzystne zapisy umowne. W większości przypadków dotyczą one takich kwestii jak:

 • sposób doręczania faktur,
 • narzędzia wykorzystywane w świadczeniu usług,
 • przerwa w świadczeniu usług,
 • zakaz konkurencji,
 • kary umowne,
 • zakres odpowiedzialności kontraktowej.

Postanowienia w powyższym zakresie powinny być wnikliwie przestudiowane. Z praktyki wynika bowiem, że raz podpisaną umowę wcale nie jest łatwo zmienić. Wymaga to bowiem zgody obu stron, które mają sprzeczne interesy.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga klientom w sporządzeniu lub opiniowaniu umów o świadczenie usług (B2B). Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • przygotowanie projektów umów,
 • negocjowanie zapisów umownych z kontrahentami,
 • opiniowanie umów.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy to temat bardzo istotny w szczególności dla pracowników tzw. sfery budżetowej. Staż pracy pracownika wpływa bowiem na wiele uprawnień wynikających ze stosunku […]

Czytaj więcej
Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Molestowanie seksualne w pracy

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej