Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

W dobie RODO powszechne stało się dbanie o legalność przetwarzania danych osobowych. Jest to jeden z podstawowych obowiązków administratora danych osobowych. Bezsprzecznie jednym z przejawów dbałości o przetwarzanie danych osobowych jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – kiedy potrzebna?

Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie konieczne zawsze wtedy kiedy administrator zdecyduje się powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi. W praktyce nie zawsze jest to oczywiste, czy faktycznie dochodzi do powierzenia. Dlatego warto się kierować wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych, zgodnie z którymi z powierzeniem mamy do czynienia, gdy:

 • przetwarzający jest podmiotem zewnętrznym w stosunku do administratora,
 • przetwarzający przetwarza dane w imieniu administratora,
 • cel przetwarzania wyznaczony jest przez administratora,
 • przetwarzający realizuje cel administratora,
 • przetwarzający przetwarza zatem dane zgodnie z instrukcjami kontrolera.

Forma umowy

Zgodnie z treścią przepisów RODO umowa powierzenia przetwarzania danych powinna mieć „…formę pisemną, w tym formę elektroniczną.”. Użyte w rozporządzeniu sformułowanie „forma elektroniczna” budzi pewne wątpliwości. Zgodnie bowiem z art. 781 KC do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wydaje się, że tak daleko idący rygoryzm prawny nie było zamierzeniem autorów rozporządzenia. W doktrynie obecny jest pogląd zgodnie z którym pojęcie „forma elektroniczna” użyte w przepisach RODO powinno być interpretowane w sposób autonomiczny, bez odwoływania się do przepisów KC. W konsekwencji postuluje się, że wystarczającym będzie również zawarcie umowy w formie dokumentowej, o której mowa w art. 772 KC. W praktyce oznaczałoby to możliwość zawarcia umowy np. poprzez wzajemne przesłanie skanów podpisanej umowy.

Co powinna zawierać umowa powierzenia przetwarzania danych?

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych winna określać przede wszystkim:

 • przedmiot i czas trwania przetwarzania,
 • charakter i cel przetwarzania,
 • rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą,
 • obowiązki i prawa administratora.

Niezależnie od powyższego, umowa powierzenia winna określać również obowiązki podmiotu przetwarzającego takie jak:

 • przetwarzanie danych jedynie na udokumentowane polecenie administratora,
 • zapewnienie, że dane będą przetwarzane jedynie przez osoby posiadające upoważnienie,
 • zobowiązanie do pomocy administratorowi w wywiązywaniu się przez niego z obowiązków wynikających z RODO,
 • zobowiązanie do zwrot lub usuwania danych osobowych po zakończeniu świadczenia usług, z którą powiązane jest powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga klientom w sporządzeniu lub opiniowaniu umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • przygotowanie projektu umowy,
 • opiniowanie umowy.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Windykacja Kraków

Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o.

Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o. to jeden z częściej stosowanych wariantów finansowania. Zawarcie umowy pożyczki ze wspólnikiem nie wymaga bowiem przejścia rygorystycznego i czasochłonnego procesu analizy zdolności kredytowej. […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej