Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

W dobie RODO powszechne stało się dbanie o legalność przetwarzania danych osobowych. Jest to jeden z podstawowych obowiązków administratora danych osobowych. Bezsprzecznie jednym z przejawów dbałości o przetwarzanie danych osobowych jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – kiedy potrzebna?

Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie konieczne zawsze wtedy kiedy administrator zdecyduje się powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi. W praktyce nie zawsze jest to oczywiste, czy faktycznie dochodzi do powierzenia. Dlatego warto się kierować wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych, zgodnie z którymi z powierzeniem mamy do czynienia, gdy:

 • przetwarzający jest podmiotem zewnętrznym w stosunku do administratora,
 • przetwarzający przetwarza dane w imieniu administratora,
 • cel przetwarzania wyznaczony jest przez administratora,
 • przetwarzający realizuje cel administratora,
 • przetwarzający przetwarza zatem dane zgodnie z instrukcjami kontrolera.

Forma umowy

Zgodnie z treścią przepisów RODO umowa powierzenia przetwarzania danych powinna mieć „…formę pisemną, w tym formę elektroniczną.”. Użyte w rozporządzeniu sformułowanie „forma elektroniczna” budzi pewne wątpliwości. Zgodnie bowiem z art. 781 KC do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wydaje się, że tak daleko idący rygoryzm prawny nie było zamierzeniem autorów rozporządzenia. W doktrynie obecny jest pogląd zgodnie z którym pojęcie „forma elektroniczna” użyte w przepisach RODO powinno być interpretowane w sposób autonomiczny, bez odwoływania się do przepisów KC. W konsekwencji postuluje się, że wystarczającym będzie również zawarcie umowy w formie dokumentowej, o której mowa w art. 772 KC. W praktyce oznaczałoby to możliwość zawarcia umowy np. poprzez wzajemne przesłanie skanów podpisanej umowy.

Co powinna zawierać umowa powierzenia przetwarzania danych?

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych winna określać przede wszystkim:

 • przedmiot i czas trwania przetwarzania,
 • charakter i cel przetwarzania,
 • rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą,
 • obowiązki i prawa administratora.

Niezależnie od powyższego, umowa powierzenia winna określać również obowiązki podmiotu przetwarzającego takie jak:

 • przetwarzanie danych jedynie na udokumentowane polecenie administratora,
 • zapewnienie, że dane będą przetwarzane jedynie przez osoby posiadające upoważnienie,
 • zobowiązanie do pomocy administratorowi w wywiązywaniu się przez niego z obowiązków wynikających z RODO,
 • zobowiązanie do zwrot lub usuwania danych osobowych po zakończeniu świadczenia usług, z którą powiązane jest powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga klientom w sporządzeniu lub opiniowaniu umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

 • przygotowanie projektu umowy,
 • opiniowanie umowy.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
 • Klient indywidualny
 • Inżynieria Projektowa
 • Klient indywidualny
 • Paradigm
 • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Creation d'une societe en Pologne

Création d’une entreprise en Pologne

La création d’une société en Pologne par des étrangers est légalement autorisée et assez fréquente. Dans la plupart des cas, les clients étrangers choisissent de créer une société à responsabilité […]

Czytaj więcej
Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysługuje każdemu żołnierzowi niezadowolonemu z wydanego orzeczenia. Oczywiście orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej ma istotny wpływ na dalszą służbę żołnierza. Komisja lekarska wydając orzeczenie przyznaje […]

Czytaj więcej
Spółka dla weterynarza

Spółka dla weterynarza

Jaka spółka dla weterynarza? To jedno z pierwszych pytań jakie zadają sobie weterynarza zamierzający założyć wspólny gabinet weterynaryjny. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista. Prawo daje bowiem dość […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej