Umowa o oprawę muzyczną

W dzisiejszych czasach usługi świadczone przez DJ-ów oraz orkiestry są wysoce sprofesjonalizowane. Umowa o oprawę muzyczną to aktualnie standard w branży muzyki weselnej. Podpisania umowy oczekuje już nie tylko DJ lub orkiestra, ale również przyszła para młoda. Dobrze przygotowana umowa o oprawę muzyczną stanowi zatem swoisty niezbędnik grających na weselu.

Umowa o oprawę muzyczną – forma

Umowa o oprawę muzyczną jest najczęściej klasyfikowana jako umowa o świadczenie usług. Przepisy kodeksu cywilnego nie wymagają formy szczególnej dla zawarcia umowy o świadczenie usług. Strony mogą zatem zawrzeć umowę w zwykłej formie pisemnej. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby strony zawarły umowę w formie dokumentowej. Do zachowania tej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Innymi słowy formą dokumentową może być np. skan podpisanej umowy przesłany wiadomością e-mail. Taki sposób zawarcia umowy, z jednej strony gwarantuje możliwość prawidłowego spisania umowy, a z drugiej pozwala stronom na ograniczenie formalności związanych np. z koniecznością osobistego stawiennictwa lub korzystania z usług poczty.

Obowiązki stron

W umowie o oprawę muzyczną jest dość istotne określenie obowiązków obu stron. Po stronie zespołu / DJ’a obowiązki mogą dotyczyć m. in. zapewnienia określonego sprzętu (stroboskop, wytwornica dymu), przygotowanie scenariusza zabawy, jak również wykonywania oprawy do określonej godziny. Para młoda może się z kolei zobowiązać do zapewnienia zespołowi / DJ’owi miejsca przy stole weselnym oraz posiłków. Na parze młodej może również ciążyć obowiązek zwrotu kosztów dojazdu, jeżeli wesele odbywa się poza zasadniczym obszarem działalności realizującego oprawę muzyczną.

Zadatek, czy zaliczka?

Standardem w branży jest, że umowa o oprawę muzyczną zawiera postanowienia umowne zabezpieczające jej wykonanie przez obie strony. Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem jest instytucja zadatku. Warto zwrócić uwagę na to, że zadatek i zaliczka to dwa różne pojęcia. Zaliczka zawsze podlega zwrotowi, jeżeli strony nie zawrą finalnie umowy. Inaczej jest w przypadku zadatku. W razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona ma prawo do rekompensaty określanej właśnie zadatkiem. I tak, jeżeli umowa nie została wykonana z uwagi na winę dającego zadatek, to strona przyjmująca zadatek może go zachować. Z kolei, jeżeli umowa nie została wykonana przez stronę, która otrzymała zadatek, to strona która go wręczyła może żądać zwrotu jego dwukrotnej wysokości.

ZAiKS

Strony powinny w umowie wyraźnie określić stronę zobowiązaną do uiszczenia opłat należnych ZAIKS. Co do zasady, to organizator wydarzenia jest odpowiedzialny za wniesienie stosownych opłat. W przypadku wesela będzie to para młoda. Umowa może zatem przewidywać, że to para młoda wnosi opłaty. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby to zespół lub DJ wniósł stosowną opłatę, a następnie ją przeniósł w ramach wynagrodzenia na młodą parę.

Umowa o oprawę muzyczną – RODO

Umowa o wykonanie oprawy muzycznej powinna również spełniać wymogi określone przez rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Przede wszystkim umowa powinna określać administratora danych oraz cel przetwarzania danych osobowych. Istotnym jest również wskazanie zakresu przetwarzania danych osobowych. Warto też zawrzeć zapisy informujące drugą stroną jakie prawa przysługują jej w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga klientom w sporządzeniu lub opiniowaniu umów o oprawę muzyczną. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

  • przygotowanie projektu umowy,
  • negocjowanie zapisów umowy,
  • opiniowanie umowy.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
  • Klient indywidualny
  • Inżynieria Projektowa
  • Klient indywidualny
  • Paradigm
  • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy to temat bardzo istotny w szczególności dla pracowników tzw. sfery budżetowej. Staż pracy pracownika wpływa bowiem na wiele uprawnień wynikających ze stosunku […]

Czytaj więcej
Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Molestowanie seksualne w pracy

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej